Harta site-ului
Ajutor
Notă Informativă
Notă Informativă

Darea de seamă a BEET Coşniţa , privind înmatricularea mijloacelor de transport şi calificarea conducătorilor auto pe perioada a 6 luni ale anului 2013. BEET Coşniţa a fost format în anul 2005.12.27 în urma HG 297 şi funcţionează din 14.01.2006, deservim populaţia din r-le Dubăsari şi Grigoriopol cu o populaţie de 78500 locuitori şi 4190 unităţi de transport.
Au fost eliberate paşapoarte temporare auto 132, remorci 5, s-au eliberat numere de înmatriculare 39, ,,s-a incasat în fondul social 1750 lei, s-au eliberat contracte de vînzare-cumpărare în sumă de  15500 lei.                                                                              
Pe linia de examinare a conducătorilor auto:
Au fost admise la examen 9 grupe în număr de 188 persoane,din prima dată au susţinut 83 persoane ce constitue 44 % .
S-au eliberat 101 permise de conducere temporare, în sumă de 4040 lei.                 
Una din problemele care persistă la moment, sunt greşelile comise la introducerea datelor a transportului în BCD,  deoarece inspectorul superior este recent angajat în serviciu.
BEET Coşniţa în activitatea sa, în domeniul înmatriculării transportului şi calificarea conducătorilor auto se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Regulamentul Î.S.”Registru”, Regulamentul DPÎT şi CCA, dispoziţiilor,ordinilor şi de alte acte normative în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Reeşind din planurile de activitate, dispoziţiile şi ordinile precum şi indicaţiile parvenite din MTIC şi DÎT şi CCA, BEET planifică lucrul său trimestrial, ţine legătura cu mijloacele mass media din teritoriul deservit. Efectuează controlul activităţii agenţilor economici, care pregătesc conducători auto, referitor la corespunderea bazelor şi programelor de instruire, respectarea planurilor didactice.
Pe teritoriul deservit de BEET din Coşniţa activează o instituţie de învăţămînt pentru pregătirea candidaţolor în conducători auto.
   1.Centru de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională filiala Dubăsari
Nu sunt înregistraţi agenţi economici care se preocupă de comercializarea transportului auto şi pieselor pentru ele pe teritoriul deservit. Se perfectează procesul de înmatriculare, reînmatriculare a mijloacelor de transport şi excluderea cazurilor de înmatriculare a mijloacelor de transport furate sau cu semne de falsificare a actelor de însoţire. Generalizează şi analizează informaţia privind modul de pregătire şi calificarea conducătorilor de autovehicule precum şi condiţiile de admitere a acestora la trafic. Organizează şi activitatea nemijlocit în ridicarea nivelului şi eficacităţii examinării persoanelor ce solicită dreptul la conducerea transportului. Efectuează corectitudinea şi plenititudinea încasării mijloacelor băneşti pentru eliberarea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi prestarea altor servicii cu plată populaţiei. În această perioadă nu s-au depistat încălcări de legislaţie şi alte manifestări  infracţionale.

Ion Proca, şef BEET Coşniţa

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Notă Informativă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta