Harta site-ului
Ajutor
Notă informativă
Notă informativă

CTAS Dubăsari, vă aduce la cunoştinţă cu prevederile Legii nr.489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii Bugetului Asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16.12.2016.
Începând cu 1 ianuarie 2017 sunt persoane asigurate obligatorii în sistemul public de asigurări sociale militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă si din trupele organelor afacerilor interne si sistemului penitenciar, ofiţerii de protectie si colaboratorii organelor securitătii statului. Angajatorii calculează si transferă contributia datorată de angajator conform tarifului de 23 % si de 6% contributia individuală la salariul calculat si alte recompense.
În baza de calcul a contributiilor se vor include sumele ajutorului material acordat ofiterilor de informatii si securitate, militarilor, angajatii în serviciul organelor apărării nationale în mărimea ce nu depăseste un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1233 din 09.11.2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie constituie 5300 lei. În baza de calcul a contributiilor nu se includ drepturile bănesti aferente restituirii cheltuielilor si plătilor compensatorii ce tin de executarea obligatiilor de serviciu ale militarilor, corpului de comandă din organele apărării nationale si de ocrotire a normelor de drept din contul bugetului de stat.
Plătitorii de contributii care, la situatia de la 1 ianuarie 2017, au 5 si mai multe persoane asigurate prin contract individual de muncă prezintă declaratia forma BASS si declaratia forma REV-5 utilizând în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică E-„Raportare”, disponibil la adresa www.raportare.md.
La completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, forma REV-5, datele ce ţin de codul funcţiei (coloniţa 7) vor fi completate pentru toţi angajaţii instituţiilor de forţă cu categoria „Militar” fiind atribuit în baza de date a CNAS un cod intern „9999”. Concomitent cu referire la completarea categoriei persoanei asigurate (coloniţa 6), vor fi utilizate codurile din Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate. Clasificatorul şi explicaţiile cu privire la utilizarea acestuia pot fi găsite pe adresa oficială a CNAS, www.cnas.md, în compartimentul „Pentru plătitorii de contribuţii”.
Termenul de prezentare a delcaraţiilor şi de transferare a contribuţiilor de către plătitor este stabilit – lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer a sumei datorate. Majorările de întârziere se calculează lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale.
 
                                                Svetlana CIOBANU,
Şef Direcţie CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Notă informativă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta