Harta site-ului
Ajutor
Noi tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari!
Noi tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari!

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menţionate, miercuri la data de 10.09.2014, ora 11:00, a fost confirmat în funcţie publică funcţionarul public debutant din cadrul Direcţiei juridice şi resurse umane, Aparatul Preşedintelelui dra Ana Policinschi, specialist principal în probleme juridice.
Dra Ana Policinschi a depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa Preşedintelui raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conţinut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.” 
Astfel, în urma confirmării în funcţia publică, drei Ana Policinschi s-a conferit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”. În perioada de probă, funcţionarul public debutant a făcut cunoştinţă cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice. 

Domnul Grigore Policinschi, preşedintele raionului a felicitat funcţionarul public şi noul membru al Consiliului raional Dubăsari dorindu-i succese, mari realizări în activitatea profesională şi satisfacţie din activitatea desfăşurată.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi tineri promovaţi în cadrul Consiliului raional Dubăsari! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta