Harta site-ului
Ajutor
Noi tineri funcţionari publici completează rîndurile Autoritatăţii executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari!
Noi tineri funcţionari publici completează rîndurile Autoritatăţii executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari!

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menţionate, vineri la data de 06.02.2015, ora 11:00, au fost confirmaţi în funcţie publică  funcţionarii publici debutanţi a Autoritatăţii executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari dra AnaIlievici ,  specialist principal in problemele antreprenoriat, Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere şi dl VictorAslanov , specialist principal în activitatea artistică de amatori şi creaţie populară, Direcţia cultură şi turism.

     Dra Ana  Ilievici şi dl Victor  Aslanov au depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa preşedintelui raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conţinut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

    În perioada de probă, funcţionarii publici debutanţi au făcut cunoştinţă cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice.

 Astfel, în urma confirmării în funcţia publică, dra Ana Ilievici şi Victor Aslanov li s-a conferit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”.

   Domnul Grigore Policinschi, preşedintele raionului, a menţionat despre rolul şi importanţa funcţiilor publice ocupate de către funţionarii menţionaţi mai sus, a atras deosebită atenţie la Codul de Conduită şi la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, în mod imparţial şi nediscriminatoriu. Solicitînd să menţină disciplina de serviciu şi să se valorifice cu succes în activităţile cotidiene.

 

                                                                                            Ana  Policinschi , specialist principal în problemele juridice.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi tineri funcţionari publici completează rîndurile Autoritatăţii executive din subordinea Consiliului raional Dubăsari! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta