Harta site-ului
Ajutor
Noi realizări în domeniul construcţiilor pe parcursul anului 2014
Noi realizări în domeniul construcţiilor pe parcursul anului 2014

Deşi a fost un an greu, 2014 a fost un an cu realizări frumoase pentru toate localităţile din raionul Dubăsari. Misiunea actuală a autorităţilor locale este de a scoate lumea de la ţară din noroi şi întuneric, de a o asigura cu apă de calitate şi reţele de canalizare, o activitate normală a grădiniţelor şi şcolilor, o atenţie sporită reparaţiei drumurilor locale, iluminării localităţilor, de a fi mereu alături de grijile şi nevoile locuitorilor. Prin realizarea programului activităţilor de reintegrare a ţării, s-a construit sistemul de iluminare stradală în localităţile Molovata, Oxentea, Doroţcaia, Pîrîta, Coşniţa, Pohrebea, Cocieri, Molovata Nouă în sumă de 2960,2 mii lei cu lungimea de 38,62km.
În anul 2014 pentru construcţia şi reparaţia reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare în  localităţile raionului au demarat  proiectele  investiţionale prin intermediul FEN (Fondul Ecologic Naţional) în sumă de 2694,5 mii lei , dintre care:
În localitatea Oxentea la prima etapa au fost construite 4,2 km de de apeduct, în sumă de  1000,0 mii lei  (FEE-827,0 mii lei; contribuţia locuitorilor-183,0 mii lei )
În localitatea Ustia la prima etapa au fost construite 6,9 km de apeduct în sumă de  1310,0 mii lei (FEE-1000,0 mii lei; Bugetul de Stat – 200,0 mii lei; contribuţia locuitorilor-110,0 mii lei )
Totodată au fost finalizate lucrările de construcţie a 4 km de apeduct în localitatea Molovata Nouă etapa a III în sumă de 1211,0 mii lei (FEE- 955,0 mii lei; contr. locuitorilor-255,49 mii lei).

Conform HG nr.168 din 11.03.2014 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, au fost executate lucrări de reparaţie a drumurilor publice locale în sumă de 3400,0 mii lei după cum urmează: Drumul de la Casa de Cultură pînă la bac s. Molovata Nouă -  1,5 km  - 400, 0 mii lei; Drumul de la grădiniţa nr.1 pînă la grădiniţa nr.2 s. Coşniţa – 2,5 km - 400,0 mii lei; Drumul de la Primărie pînă la gimnaziu, s. Pîrîta - 2,1 km - 400 mii lei. Reparaţia drumurilor locale s. Holercani, dintre care 5,0 km variantă albă şi 0,35 km cu   îmbrăcăminte din  beton asfaltic în sumă de 1500,0 mii lei. Reparaţia unui segment de drum cu îmbrăcăminte din beton asfaltic - 0,7km s. Molovata în sumă de 700,0 mii lei. Un element important pentru dezvoltarea social -economică a raionului a fost darea în exploatare a Centrului de sănătate din s. Cocieri, Centrului medicului de familie Molovata Nouă,  inclusiv demararea lucrărilor de renovare a CMF Oxentea şi Doroţcaia, aceste proiecte au fost implementate prin intermediul cofenanţatorilor CNAM, PNUD, Consiliul Raional şi APL I.

Un proiect important finalizat este Termoficarea şi alimentarea cu energie electrică a Casei de cultură raionale din s. Coşniţa cu costul de 1000,0 mii lei, finanţat de Consiliul raional. Pentru reparaţia obiectelor de menire social – culturală şi îmbunătăţirea procesului educaţional, au fost alocate surse financiare la următoarele obiecte: Construcţia acoperişului blocul B al Liceului Teoretic din s. Holercani -1020,0 mii lei (bugetului de stat, bugetului raional). Construcţia acoperişului şi renovarea blocului sanitar la Gimnaziul din s. Marcăuţi - 466,67mii lei (buget de stat, buget raional). Finisarea lucrărilor interioare la obiectul "Extinderea Anexei la Şcoala de arte s. Doroţcaia"-100,0 mii lei (buget raional). Schimbarea tîmplăriei din lemn la Gimnaziul din s. Molovata Nouă – 541,76 mii lei (bugetul de stat, bugetul raional). Reparaţia capitală a clădirii Primăriei şi schimbarea uşilor şi ferestrelor la Casa de Cultură din satul Molovata, construcţia stadioanelor de mini-fotbal la Liceele din s. Coşniţa şi Cocieri (bugetul raional), implementarea proiectului la renovarea blocului Grădiniţei de copii s. Cocieri -  prin intermediul PNUD, renovarea acoperişului la grădiniţa de copii s. Doroţcaia  prin intermediul FSM.
Privind în urmă la munca efectuată, ne bucurăm de aceste realizări şi sperăm ca anul care vine să fie unul  şi mai reuşit şi plin de evenimente frumoase!

 

 


Boris Berzan,
Specialist principal în dezvoltarea gospodăriei comunale şi drumuri

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi realizări în domeniul construcţiilor pe parcursul anului 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta