Harta site-ului
Ajutor
Noi prevederi privind stabilirea indemnizaţiei de incapacitate de muncă
Noi prevederi privind stabilirea indemnizaţiei de incapacitate de muncă

Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat va fi ajustată la prevederile sociale. Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări.
În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată Legea nr. 149 din 16.07.2020 pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Potrivit documentului, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului va constitui 100% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare. Anterior, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituia 100 % din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvire profesională.
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către angajatorul la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi calendaristică – de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
Menţionăm ,că modificările şi completările respective au intrat în vigoare la 07.08.2020.
Astfel, pentru datele din certificatele medicale transmise de prestatorii de asistenţă medicală prin Portalul certificatelor de concediu medical, cu categoria 00004 “ accident de muncă sau boală profesională” începând cu 07.08.2020, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă cauzătă de accidente de muncă sau boli profesionale din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte indeferent de stagiul de cotizare al asiguratului, începând cu a 21-a zi calendaristică, pentru zile calendaristice, în cuantum de 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 de luni calendaristice  premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale, în baza documentelor de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a înbolnăvirii  profesionale şi copiei certificatului (certificatelor) de concediu medical legalizat în modul stabilit.
Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi prevederi privind stabilirea indemnizaţiei de incapacitate de muncă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta