Harta site-ului
Ajutor
Noi obstacole pentru producătorii agricoli care gestionează terenurile după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol
Noi obstacole pentru producătorii agricoli care gestionează terenurile după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol

Gospodăriile agricole amplasate în partea stîngă a r. Nistru, situate pe teritoriul primăriilor Molovata-Nouă, Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia şi Pîrîta în condiţii foarte dificile prelucrează peste 6292 ha de terenuri agricole, aproape 50 % din toată suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă din raionul Dubăsari.

Începînd cu anul 2006, în conformitate cu prevederile procesului verbal nr. 6 din 05.05.2006 a comisiei de experţi din ambele părţi, anual, prin decretul preşedintelui aşa-numitei republici moldoveneşti nistrene, se stabileşte termenul de valabilitate a accesului liber pentru agenţii economici care prelucrează terenuri agricole dupa traseul nominalizat.


Astfel, Direcţia agricultură şi cadastru la începutul fiecărui an agricol prezenta administraţiei or. Dubasari o informaţie amplă despre intenţiile agenţilor economici la folosirea terenurilor aflate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol, inclusiv culturile şi suprafeţele care vor fi însămînţate, oamenii şi tehnica care va participa în procesul tehnologic. Administraţia or. Dubăsari, la rîndul său, după aprobarea documentelor prezentate le transmiteau la posturile vamale instalate de către administraţia transnistreană, permiţînd accesul liber la terenurile după traseu.


Începînd cu luna ianuarie 2013, procedura acceptată încă în anul 2006 a fost încălcată de partea transnistreană, astfel agenţii economici nu au acces liber la terenurile dupa traseu, şi practic nu pot prelucra pămînturile respective.


Totodată, menţionăm că Biroul pentru reintregrare a RM informează că mecanizmul de utilizare a terenurilor agricole din raionul Dubăsari, amplasate dupa traseul Rîbniţa – Tiraspol, îşi păstrează funcţionalitatea prin extinderea termenului de înregistrare provizorie a utilizatorilor terenurilor pentru anul 2013. Cu toate acestea, partea transnistreană propune convocarea unui grup de lucru într-o şedinţă specială pentru examinarea complexă a problemei abordate , cu participarea experţilor în domeniu.


Cu mare regret constatăm că din ambele părţi la nivel central n-au fost întreprinse măsurile cuvenite, şi astăzi agenţii economici care cultivă terenuri agricole dupa traseu nu se pot deplasa şi nu pot efectua lucrările agricole de primăvară, ce va avea o consecinţă gravă cît pentru utilizatorii terenurilor date cît şi a situaţiei social-economice din zona de securitate întregime.

                                     
                                                              Direcţia agricultură şi cadastru Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi obstacole pentru producătorii agricoli care gestionează terenurile după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta