Harta site-ului
Ajutor
Noi modificări la stabilirea şi plata ajutorului social
Noi modificări la stabilirea şi plata ajutorului social

De la 1 aprilie 2013 statul a schimbat modul de evaluare a solicitanţilor de ajutor social, dar şi mărimea alocaţiilor. Acestea vor fi calculate în baza unui sistem de puncte, raportat la venitul minim garantat de stat. De asemenea a fost modificată  lista caracteristicilor şi punctajul aferent pentru evaluarea bunăstării familiei. Au fost excluse din listă bicicleta, televizorul alb-negru, telefonul mobil şi frigiderul nu se va lua în consideraţie numai în cazul cînd toţi membrii familiei sunt pensionari, însă au apărut caracteristici noi cum sunt: antena parabolică, calculator, vehicul, cuptor cu microunde, televizor color, frigider/congelator, maşină de spălat automată, maşină de spălat simplă şi/sau semiautomată, aspirator, videocasetofon/DVD player, centru muzical.

O altă modificare ce presupune facilităţi în scopul susţinerii familiilor cu membri inapţi de muncă este de a  exclude la calcularea venitului global al familiei veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), gospodăriile casnice auxiliare sau activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă: copii, personae încadrate în grade de dizabilitate, persoane care au împlinit vîrsta de 62  ani. Astfel, pentru pensionarii - deţinători de cote de teren agricol pe care nu au posibilitatea să îl prelucreze nu se va calcula venitul de pe aceste terenuri.

Pentru luna martie au fost alocaţi pentru ajutor social -292511lei la 349 familii şi pentru ajutorul pentru perioada rece a anului – 108200 lei la 541 familii. Amintim că ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă din luna noiembrie şi pînă în luna martie, în această perioadă în raionul Dubăsari au fost alocaţi 495400lei. De asemenea putem face o totalizare a primului trimestru a anului 2013 şi pentru ajutorul social unde au fost alocaţi 870152 lei.

Potrivit noilor modificări privitor la indexarea pensiilor şi alocaţiilor sociale, beneficiarii încadraţi în diverse grade de dizabilitate şi cei cu statut de pensionar sunt obligaţi să depună cerere repetată pentru acordarea ajutorului social la asistentul social din comunitatea din care fac parte.

 Zinaida STASEV - specialist principal pentru administrarea ajutorului social

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi modificări la stabilirea şi plata ajutorului social - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta