Harta site-ului
Ajutor
Noi modificări a termenilor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate începînd cu 1 ianuarie 2015
Noi modificări a termenilor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate începînd cu 1 ianuarie 2015

    Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dubăsari, aduce la cunoştinţă că, odată cu modificările realizate în Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, de la 1 ianuarie 2015 sunt prevăzute alţi termeni de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate. Agenţii economici cu statut de persoană juridică şi agenţii economici cu statut de persoană fizică care au persoane  angajate, începînd cu 1 ianuarie 2015, vor fi obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale, forma 4- BASS şi declaraţiile persoanelor asigurate forma REV-5 în fiecare lună pînă la data de 25 a lunii următoare celei de raportare. Agenţii economici care nu au angajaţi, vor prezenta declaraţia 4-BASS şi REV-5 o dată pe an pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Declaraţiile de corectare pentru perioadele anului de gestiune vor fi prezentate pînă la data 25 martie a anului următor celui de gestiune.

    Începînd cu 1 ianuarie 2015 plătitorii de contribuţii care au mai mult de 10 persoane angajate, vor fi obligaţi să prezinte lunar declaraţiile persoanelor asigurate, prin intermediul portalului www.raportare.md cu aplicarea semnăturilor digitale.

     Plătitorii de contribuţii care au mai puţin de 10 persoane angajate, vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate lunar, în mod electronic cu/fără aplicarea semnăturilor digitale sau pe suport magnetic la CTAS Dubăsari. Plătitorii de contribuţii care nu au utilizat semnăturile digitale la prezentarea declaraţiilor REV-5 vor fi obligaţi să prezinte suportul de hîrtie anual, conform termenelor prestabilite în legea bugetului de asigurări sociale de stat anual.

    Potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 „Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale, se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

   Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit de Casa Naţională de Asigurări Sociale plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md.

    CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi modificări a termenilor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate începînd cu 1 ianuarie 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta