Harta site-ului
Ajutor
Noi membri în familia funcţionarilor publici din cadrul Direcției învățămînt, tineret și sport
Noi membri în familia funcţionarilor publici din cadrul Direcției învățămînt, tineret și sport

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menționate, joi pe data de 04.07.2013, ora 11:00, a fost confirmat în funcţie publică  funcţionarul public debutant din cadrul Direcţiei învățămînt, tineret și sport dna Rusu Lilia, specialist în învățămîntul preșcolar și primar.
Dna Lilia a depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa preşedintelui raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conținut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”
      În perioada de probă, funcționarul public debutant au făcut cunoştință cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice.
     Astfel, în urma confirmării în funcția publică dnei Rusu Lilia i s-a conferit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”.
Domnul Grigore Policinschi, preşedintele raionului a felicitat funcţionarul public dorindu-i succese, mari realizări în activitatea profesională și satisfacție din activitatea desfășurată. 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi membri în familia funcţionarilor publici din cadrul Direcției învățămînt, tineret și sport - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta