Harta site-ului
Ajutor
Noi aspecte cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru Agenţii Economici
Noi aspecte cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru Agenţii Economici

 Secţia Serviciul venituri Casa Teritorială de Aigurări Sociale r-nul  Dubăsari, Vă aduce la cunoştinţă codurile şi denumirile categoriilor care frecvent se utilizează la completarea declaraţiilor REV-5, unele din ele fiind introduse recent:

“101”- persoana angajată pe bază de contract individual de muncă.

“105”- persoană angajată prin contract civil.

“123”- persoană angajată prin cumul.

“143”- persoană care a beneficiat de careva plăţi cu caracter unic pe perioada concediului de maternitate sau a concediului de îngrijire a copilului, (atunci se va indica perioada de muncă cu o zi, din luna în care se acordă premiul).

“147”- persoană fizică sau juridică, proprietari de terenuri agricole (Gospodăriile Ţărăneşti).

“153”- persoana care a beneficiat de indemnizaţii pentru concediul medical (sînt situaţii, cînd persoana aflîndu-se în concediul medical, la prezentarea certificatului medical (foii de boală) angajatorul constată că persoana nu întruneşte condiţiile stipulate în Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi nu poate beneficia de indemnizaţie pentru perioada în care a fost bolnav. În asemenea cazuri, în declaraţia REV-5 va fi reflectată perioada aflării în concediu medical cu un rînd separat iar în coloniţele 8,9,10,11 din REV-5 se va reflecta cifra “0” ).

“155”- persoana, care a prelungit concediul medical.

“156”- persoana care activează cu program parţial pe perioada concediului de îngrijire a copilului,(în cazul cînd mămica a solicitat concediu pînă la 3 ani, dar revine la serviciu cu program parţial de muncă pînă la expirarea termenului de aflare în concediu de îngrijire a copilului).

“157”- persoana care se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani (după expirarea concediului de maternitate, persoana se prezintă la angajator în scopul depunerii cererii de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, perioada va depăşi limitele anului şi va fi identică cu cea stipulată în ordinul privind acordarea concediului de creştere/îngrijire a copilului).

“158”- persoana care se află în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la 3 pînă la 6 ani.

“159”- persoana care se află în concediu neplătit (pe cont propriu).

Clasificatorul poate fi găsit pe pagina web a CNAS în rubrica “Pentru agenţii economici/Clasificatoare”.

Cu respect,

Serviciul venituri CTAS Dubăsari

Tel:024852191

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi aspecte cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) pentru Agenţii Economici - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta