Harta site-ului
Ajutor
Nivelul de pregătire pentru sezonul rece al anului 2014-2015 în vizorul conducerii raionului
Nivelul de pregătire pentru sezonul rece al anului 2014-2015 în vizorul conducerii raionului

Conform planului de activitate al Consiliului raional, marţi 07 octombrie, ora 14.00 a avut loc şedinţa operativă cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate în teritoriu şi descentralizate din raionul Dubăsari. La această şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii majorităţii serviciilor desconcentrate din teritoriu, dar spre mare regret au lipsit o bună parte din primari. Cu toate acestea au fost examinate cele două întrebări din ordinea de zi şi anume:
1.    Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna septembrie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor planificate pentru luna octombrie.
Raportori: şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari,primarii localităţilor.
    Din rapoartele şi informaţia prezentată de către şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate din teritoriul raionului şi examinînd solicitările şi propunerile înaintate pentru organizarea activităţii în perioada lunii octombrie, S-A DECIS:
1.    Se ia act de informaţia prezentată.
2.    Se prezintă la SASP (dl Iu. Cazac) rapoartele de activitate pentru luna septembrie şi planurile de activitate pentru luna octombrie.
2. Convocarea Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale cu privire la măsurile de pregătire către sezonul rece toamnă-iarnă 2014-2015.
Raportori: şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari, primarii localităţilor.
Audiind informaţiile prezentate de către conducători, preşedintele raionului a solicitat:
-    Prezentarea propunerilor pentru preşedintele raionului din partea serviciilor desconcentrate pentru programul de activitate pe parcursul lunii octombrie;
-    Generalizarea şi prezentarea informaţiilor privind activitatea fabricii de conserve din s.Coşniţa; prezentarea listei primilor 20 de agenţi economici care au deschis cele mai multe locuri de muncă din raion, specificînd respectiv dacă acestea sunt temporare sau stabile (DDEIRT, AOFM, IF, Statistica);
-    Analiza prin Serviciul statistică a datelor IF, AOFM şi prezentarea informaţiei preşedintelui raionului a situaţiei privind numărul de şomeri înregistraţi, locurile de muncă disponibile, persoanele venite din locurile de detenţie; numărul întreprinderilor deschise, închise sau stoparea activităţii acestora pe parcursul anului;
-    Menţinerea securităţii şi ordinii publice în campania electorală, asigurarea cu spaţiu indiferent de coloratura politică,  asigurarea accesului la toate structurile în vederea asigurării principiilor democratice; 
-    DAC va examina măsurile necesare de a fi întreprinse privind situaţia deplorabilă din domeniul agrar în raion unde avem aproximativ 6 mii de hectare de pămînt neprelucrate pe parcursul mai multor ani cît şi securitatea alimentară a populaţiei; va asigura organizarea şedinţei de lucru de comun cu Serviciul sanitar-veterinar de producţie animalieră pentru a monitoriza şi promova stilul de gospodărire publică a gospodăriilor, cea ce contribuie la asigurarea veniturilor în toate instituţiile publice, promovarea exemplelor pozitive de dezvoltare a sectorului  public; asigurarea promovării veridice a politicilor statului;
-    SAMU va întreprinde măsurile necesare pentru înregistrarea demersului pentru organele de drept cu indicarea informaţiei concrete respective cît şi pregătirea unei scrisori din partea preşedintelui raionului pe numele dlui Şeviuc, privitor la interzicerea deplasării echipajului de urgenţă  prin posturile instalate; 
-    SSE de comun cu secretarul Comisiei SE vor pregăti prescripţii pentru fiecare primar privitor la eliberarea accesului la drumuri şi curăţirea acestora de materialele de construcţie pentru echipajul de urgenţă şi nu numai;
-    Conducerea „Dubăsari Gaz Coşniţa” va pregăti prescripţii, scrisori de recomandare privind responsabilizarea persoanelor pentru livrarea gazelor, pentru comisia SE şi a instituţiilor noastre, cu indicarea perfectării contractelor de prestare a serviciilor, şi termenii de atestare; conducătorii instituţiilor serviciilor din teritoriu sunt solicitaţi să prezinte persoanele pentru atestare pînă la data de 15 octombrie curent;
-    CMF Dubăsari va pregăti adresare în scris pe numele direcţiei ANRE pentru examinarea situaţiei cu privire la deservirea cablului de tensiune înaltă pentru aparatul cu raze Renghet;
-    Conducătorii de instituţii preuniversitare şi conducătorii instituţiilor republicane din teritoriul raionului vor pregăti şi prezenta pentru următoarea şedinţă a Comisiei situaţii excepţionale informaţia privind nivelul de  pregătire pentru sezonul rece al anului 2014-2015;
-    Conducătorii instituţiilor publice din teritoriu vor asigura: tehnica securităţii din toate instituţiile, instruirea în domeniul tehnicii securităţii, informarea preşedintelui pe marginea acestei întrebări
-    Comisiile locale SE vor perfecta şi vor prezenta DAS, lista persoanelor defavorizate în vederea asigurării unei informaţii veridice a persoanelor socialmente vulnerabile, cît şi propuneri pentru  eventualele intervenţii în situaţiile de criză;
-    APL I vor asigura cu lemne de foc  familiile socialmente vulnerabile şi vor respecta cadrul ecologic şi securitatea tehnică în procesul de defrişare a fîşiilor forestiere;
-    Reprezentantul  Cancelariei de Stat se va autosesiza privind interzicerea locuitorilor de a transporta lemne de foc, produse alimentare şi agricole prin posturile autorităţilor r.m.n. 
-    Asigurarea responsabilităţii APL I în organizarea şi desfăşurarea hramurilor satelor;
-    Conducătorii Dubăsari Gaz Coşniţa, Red Nord, Telecom Criuleni vor prezenta lista persoanelor responsabile în zilele de odihnă întru evitarea situaţiilor excepţionale;
     De asemenea preşedintele raionului a menţionat de nenumărate ori necesitatea menţinerii activităţii viabile a tuturor domeniilor de activitate (învăţămînt, medicină, cultură, asistenţă socială, etc.). Totodată, dlui a atenţionat privitor la  participarea în cadrul şedinţei grupului de lucru al CNA, unde a fost abordată problema promovării transparenţei şi ghişeului unic în vederea excluderii elementelor anticorupţionale din societate.
   Spre sfîrşitul şedinţei edilul raionului a solicitat asigurarea transparenţei în mass-media a acţiunilor planificate şi realizate prin intermediul buletinului informativ al Consiliului raional şi pagina web a raionului www.dubasari.md


A.Vatav
specialist principal SASP

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Nivelul de pregătire pentru sezonul rece al anului 2014-2015 în vizorul conducerii raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta