Harta site-ului
Ajutor
Sesiune de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema „Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social”
În perioada 18 – 20 mai 2016 în cadrul Academiei de Administrație Publică, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au desfăşurat sesiunia de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema „Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social”. Tematicile abordate
Vizite: 343
Data: 2016-05-24
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Testarea candidaților la funcția de director continuă
La data de 24.05.2016, ora 09.00 în cadrul Centrului de testare, Gimnaziul Pîrîta s-a desfășurat testarea candidaților la funcția de director al grădiniței de copii „Garofița”, com. Cocieri. Procedura de testare a fost organizată conform Instrucțiunii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general, aprobată
Vizite: 431
Data: 2016-05-24
autor: Direcția juridică și resurse umane
Concertul de totalizare la Şcoala de arte, Cocieri
La 22 mai 2016, ora 17.30 în incinta Şcolii de Arte din comuna Cocieri a avut loc Concertul de totalizare a anului de studii, la spectacol au participat elevii instituţiei de învăţămînt artistic de la toate specialităţile cu un program artistic variat, interesant şi extraordinar de frumos. În cadrul concertului
Vizite: 624
Data: 2016-05-23
autor: Direcţia cultură şi turism
Finalizarea cu succes a proiectului „Termoizolarea Faţadei” la Liceul teoretic din s.Coşniţa, cu suportul Fondului pentru Eficienţă Energetică (FEE).
Pe data de 17.05.2016 de către Administraţia liceului teoretic s. Coşniţa, de comun cu Consiliul raional Dubăsari (Direcţia construcţii), a fost organizată comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a proiectului  „Termoizolarea Faţadei Liceului teoretic  din s. Coşniţa”. În cadrul  comisiei  au participat  reprezentanţii FEE,  experţii  de proiect N. Scurtu, dl.
Vizite: 379
Data: 2016-05-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Totalizarea Tîrgului locurilor de muncă organizat la Coşniţa
La data de 19.05.2016 AOFM Dubăsari a organizat Tîrgul Locurilor de Muncă , la care au participat 11 agenţi economici din raionul Dubăsari şi un agent economic din municipiul Chişinău, evenimentul fiind desfăşurat în incinta Primăriei Coşniţa. La această întrunire au fost invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Raional, Direcției Agricultură si Cadastru,
Vizite: 441
Data: 2016-05-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
PREGĂTIRI PENTRU EXAMENELE DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
La data de 23 mai 2016, ora 9.00 în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu participarea membrilor comisiei raionale pentru monitorizarea elaborării şi verificarea testelor de evaluare pentru examenele de absolvire a gimnaziului, a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (curriculum modificat) în următoarea componenţă: Preşedinte - Braducean Larisa,
Vizite: 445
Data: 2016-05-23
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Workshop Regional
La data de 18-19 mai curent Agenția de Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Proiectul „Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova" (STATREG), au  organizat un workshop Regional: "Utilizarea Statisticii Regionale în Planificarea Locală și Regională". Workshopul Regional a întrunit membrii Grupului de Lucru Regional Sectorial (GLRS) în domeniul creșterii atractivității turistice și în domeniul
Vizite: 448
Data: 2016-05-23
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Atestarea personalului de specialitate din biblioteci
La data de 19 mai 2016 a avut loc şedinţa Comisiei raionale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare întîi şi doi, aprobată prin Dispoziţia preşedintelui raionului Grigore POLICINSCHI nr. 29-n din 01 martie 2016, unde au participat două bibliotecare şcolare dna Leunti Elena, gimn. Oxentea,
Vizite: 586
Data: 2016-05-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Atestarea cadrelor didactice şi manageriale la ultima sută de metri
Atestarea cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere se realizează în baza Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, preuniversitar, complementar şi sport aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 336 din 03 mai 2013 şi a Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din instituţiile de învăţămînt
Vizite: 1330
Data: 2016-05-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Comunicat privind aprobarea legislaţiei secundare ce reglementează domeniul de achiziţii publice
În contextul implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 18.05.2016 Guvernul Republicii Moldova a aprobat următoarele Hotărîri ce reglementează domeniul achizițiilor publice: 1.     Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri. 2.     Regulamentul privind achiziţiile publice de
Vizite: 403
Data: 2016-05-20
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta