Harta site-ului
Ajutor
Muzica - o adevărată terapie pentru suflet
Muzica - o adevărată terapie pentru suflet

“Muzica dă suflet universului, aripi gîndirii,
avînt închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie
tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înălţînd sufletul 
către tot ce e mai bun, drept şi frumos”
(Platon)

Alături de alte obiective de studiu din clasele primare, Educaţia muzicală ocupă un loc important, reprezentînd un mijloc de educare estetică a şcolarilor. Se ştie că muzica are un rol important în viaţa omului. Ea, muzica, generează emoţii, formează vocea, dezvoltă gustul pentru armonie, dezvoltă dragostea pentru frumos.
Şcolarilor mici le place obiectul  Educaţie muzicală. De fapt, din primii ani ai copilăriei, copiii sunt atraşi de muzică. În muzică copilul îşi găseşte un mijloc de trăire emoţională. Vorbind despre anii de şcoală primară putem spune că pe parcursul lor, educaţia muzicală îi ajută pe elevi să-şi formeze auzul muzical, să-şi educe vocea, să înţeleagă mesajul operelor muzicale.  În clasele primare, şcolarii învaţă să cînte după auz. Ei se educă  prin exerciţii muzicale şi cîntece uşoare, atrăgătoare. Tot în această perioadă ei îşi formează deprinderea de a percepe, a recunoaşte şi a reproduce duratele muzicale, pauzele şi dirijatul intuitiv. De asemenea lecţiile mai cuprind noţiuni legate de mersul ascendent şi descendent al melodiei, reprezentări legate de nuanţele şi mişcarea cîntecului sau tactarea măsurii, încep să aibă capacitatea de a audia cîntece diversificate.

 Conform planului de activitate al DÎTS, la data de 22 octombrie 2014, în incinta gimnaziului Oxentea, s-a desfăşurat seminarul practic cu subiectul ,,Educaţia muzicală - un proces individual continuu de autodesăvîrşire spirituală a personalităţii prin multiplele forme de contactare cu arta muzicii”, cu participarea învăţătoarelor claselor a IV-a şi a profesorilor de Educaţie muzicală care predau în clasele primare.

         Respectînd agenda seminarului, profesorul  Iliev Anatol, un domn cu multă experienţă şi un  bun dirijor al procesului  educaţional,  a prezentat  o oră publică în clasa a IV-a la disciplina şcolară ,,Educaţia muzicală”, utilizînd prezentări PP, secvenţe video şi diverse metode interactive. Profesorul s-a  străduit  să-i  implice  pe  toţi  copiii  în  activitate.  S-a observat  o  colaborare  foarte   bună  între  pedagog  şi  elevi. Am vizionat secvenţe video cu propriile lucrări ale lui Anatol Iliev şi am fost atît de impresionaţi de vocea Dumnealui, încît unii participanţi la seminar au şi lăcrimat. Lecţia a purtat un caracter practic-aplicativ, fiind apreciată cu  calificativul „excelent”.

Am avut o deosebită plăcere să asistăm şi la o oră extracurriculară cu subiectul „Cînt cu drag ţara şi neamul”, organizată de dnul Anatol Iliev. Alături de Dumnealui, elevii din diverse clase şi-au prezentat munca: au recitat versuri, au cîntat şi au dansat.

La a treia etapă a agendei s-a efectuat de către cadrele didactice prezente la seminar, analiza activităţilor, reieşind cu concluzia că  interesul şcolarului pentru muzică devine mai mare atunci cînd lecţiile se desfăşoară sub formă de întreceri sau sub formă de joc. Jocul este proprietatea copiilor şi trebuie să avem grijă să nu le încălcăm dreptul acesta. Să-i lăsăm să cînte, să se joace, căci numai aşa îşi vor dezvolta vocea şi simţul ritmului. În general copiii care înţeleg muzica vor avea o cultură muzicală si vor şti ce muzică să asculte, cum s-o asculte, vor şti să deosebească genurile muzicale şi mai ales să simtă muzica de calitate. Dar pentru ca toate acestea să se întîmple cu adevărat există o singură condiţie: să acordăm atenţie orelor de educaţie muzicală şi mai ales să nu fie înlocuite cu alte ore de curs.
         Pe parcursul desfăşurării seminarului domnul profesor a demonstrat că ora de muzică le creează elevilor disponibilitate pentru celelalte ore de curs. Prin muzică se face educaţie estetică, se formează gustul estetic. Lecţia de Educaţie muzicală este iubită de şcolari şi chiar de însăşi profesor. În acest sens, deosebit de convingătoare sînt cuvintele lui Anatol Iliev: „ Mulţumesc Domnului că m-a legat de muzică şi îmi doresc să nu mă dezleg niciodată de această minune a spiritului”.

       Analizînd chestionarele care au fost oferite participanţilor pentru completare

s-a constatat, că obiectivele seminarului au fost realizate şi toţi participanţii au obţinut  informaţii utile şi o bună dispoziţie.

        Aduc sincere mulţumiri managerului gimnaziului Oxentea, dnului Leunti Andrei, şefei de catedră ai claselor primare, doamnei Burdila Galina, pentru condiţiile oferite în desfăşurarea acestui seminar, cadrelor didactice şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv  în această activitate.

Rusu Lilia, specialist în învăţămîntul
primar şi preşcolar,  DÎTS Dubăsari.

                                                                             

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
WZUUMUJQ
2017-06-22 02:26:09
நிச்சயமாக நாங்கள் தீவிரவாதியே எங்கள் உரிமைகளை கேட்பது தீவிரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே எங்கள் மக்களின் உடமையும் உயிரும் சேதப்படுவதை தடுப்பது தீவரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே எங்கள் பெண்களின் மானம் காக்கபாடுபடுவது தீவிரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே எங்களின் கல்விக்காகவும் ààšÃ Â®Â®Ã Â®Â¤Ã Â¯ÂÃ Â®Â¤Ã Â¯®Ã Â®ÂµÃ Â®Â¤Ã Â¯ÂÃ Â®Â¤Ã Â®Â¿Ã Â®Â±Ã Â¯ÂÃ Â®Â•Ã Â®Â¾Ã Â®Â•Â Â®ÂµÃ Â¯ÂÃ Â®Â®Ã¯ அரசியல் உரிமைக்காகவும் போராடுவது தீவரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே எங்களின் மதஉரிமைக்காக நியாயம் கேட்பது தீவரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே அடக்கமுறைக்காக எழுச்சி பெற்று போராடுவது தீவரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதியே!!!!!!
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Muzica - o adevărată terapie pentru suflet - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta