Harta site-ului
Ajutor
Monumentele de importanţă locală
Monumentele de importanţă locală

În conformitate cu art. 53, 54 ale Legii "privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06”,  Legea culturii, nr. 413 din 27.05.99, Legea nr. 1530-XII din 22.06.93, "Privind ocrotirea monumentelor”,  avînd în vedere circulara nr 03-09/420 din 25.05.11, a  Ministerului Culturii, "Cu privire la inventarierea şi gestionarea corectă a patrimoniului cultural naţional”. La 30 noiembrie, şefa Centrului metodic, specialistul principal în domeniul turism,  şefa bibliotecii raionale, au întreprins o vizită în localităţile: Molovata Nouă, Cocieri, Corjova, Doroţcaia, Pohrebea, Pîrîta, Coşniţa cu scopul de a desemna şi de a efectua inventarierea monumentelor de importanţă locală: printre care se numără: Complexele memoriale ale ostaţilor căzuţi pentru apărarea Patriei în cel de-al II-lea Război Mondial, Monumentele eroilor căzuţi în Războiul pentru Intergitatea RM din anul 1992, biserici,plăci comemorative, tumuli, busturi, pietre funerare, peşteră,schit rupestru, răstigniri, humărie, casă-muzeu. În vizita noastră am informat autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I despre importanţa şi stricta necesitate de implicare a acestora în elaborarea registrului monumentelor de importanţă locală şi paşaportizarea fiecărui monument în parte, ca ulterior, acest registru să fie prezentat şi cu succes aprobat la şedinţa consiliului raional. Aprobarea registrului respectiv are ca ţel, includerea monumentelor din raion, în registrul patrimoniului cultural naţional al Republicii Moldova, doar aşa monumentele de importanţă locală vor fi protejate şi de către stat. Totodată, ne-am deplasat la faţa locului, pentru a monitoriza starea în care se află edificiile culturale, imortalizîndu-le cu ajutorul aparatului foto, pozele vor fi afişate în paşaportul acestora. La completarea formularului elaborat pe categorii: monumente istorice; monumente arhitecturale şi de artă; monumente arheologice;solicităm informaţia privind istoria apariţiei, anul fondării, dezvăluirea evenimentelor şi a personalităţilor în legătură cu care obiectul a căpătat statut de monument, autorul, constructorii, particularităţile planimetrice de bază, elementele de artă decorativă, parametrii, cine şi cînd a efectuat săpăturile arheologice, locul păstrării colecţiilor şi planul cadastral al fiecărui monument. Pentru a completa formularul solicitat, s-au implicat angajaţii instituţiilor de cultură, specialişti în istorie, specialistul în cadastru, în frunte cu primarul de localitate.La 2 decembrie Secţia cultură va realiza cu acelaşi scop vizite în localităţile: Molovata, Holercani, Ustia, Oxentea, Marcăuţi.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monumentele de importanţă locală - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta