Harta site-ului
Ajutor
Monumentele de for public
Monumentele de for public

Conform circularei nr.03-09/1225 din 15.12.2011 parvenită de la Ministerul Culturii al Republicii Moldova, vă atragem atenţia asupra intrării în vigoare a Legii monumentelor de for public, nr. 192 din 30 septembrie 2011 (MO nr. 197-202 din 18.11.2011).
În conformitate cu articolul 17 al legii nominalizate autorităţile publice locale de nivelul al doilea:
a)în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor transmite Ministerului Culturii date privind numărul, amplasamentul şi starea tehnică a monumentelor de for public aflate pe teritoriul administrat care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 4 (adică au fost edificate cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare la momentul edificării lor (cele edificate cu încălcarea legislaţiei - nu pot fi luate la evidenţă şi nu pot căpăta statut de monument de for public));
b)în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor perfecta documentaţia necesară înregistrării monumentelor de for public existente şi a zonelor lor de protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în cea cadastrală. Un exemplar al acestei documentaţii se va transmite Ministerului Culturii.

Totodată, ţinem să atenţionăm asupra ilegalităţii edificării oricăror monumente amplasate în spaţii publice - busturi, monumente sculpturale, plăci comemorative, cruci, troiţe (în afara cimitirelor şi terenurilor private), de pe teritoriul administrat de Dvs. fără: 1. Hotărâre specială de Guvern şi 2. avizul Ministerului Culturii în ceea ce priveşte ţinuta artistică a monumentului propus spre edificare. Toate monumentele de acest gen, edificate cu încălcarea prevederilor legale intrate în vigoare, de acum înainte urmează a fi demontate din contul persoanelor fizice şi juridice care au iniţiat, finanţat şi executat lucrările respective.Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monumentele de for public - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta