Harta site-ului
Ajutor
Monitorizarea trimestrială a activităţii asistenţilor şi lucrătorilor sociali
Monitorizarea trimestrială a activităţii asistenţilor şi lucrătorilor sociali

     La data de 03 septembrie 2014, Direcția asistență socială Dubăsari a dat start monitorizării trimestriale  a angajaților din teritoriu. Astfel prima localitate monitorizată a fost s. Pîrîta. Din partea Direcției asistență socială, pentru realizarea activității date,  s-au deplasat în teritoriu șeful adjunct, Constantinov Elena și șef Serviciul asistență socială  comunitară, Ivanov Tatiana. La ordinea de zi aședinței:

 1) Supervizarea individuală a asistentului social Coica Silvia și a lucrătorilor sociali Dorma Natalia și Burlac Ecaterina.

 2) Documentația ce vizează beneficiarii Serviciului îngrijire socială la domiciliu și documentația ce vizează activitatea asistentului social.

3)   Audienţa cetăţenilor.

 4) Vizite de monitorizare a calității prestării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu de către lucrătorii sociali.

   Îngrijirea la domiciliu reprezintă o gamă de servicii și facilități acordate în comunitate persoanelor singuratice și inapte de muncă, pentru ca aceștea să ducă un mod de viață cît de posibil  independent, în propriile locuințe și în localitățile din care fac parte. În acest scop se întreprind măsuri sistematice pentru dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu în vederea  acoperirii unui număr mai mare de solicitanți de îngrijire la domiciliu și îmbunătățirea calității serviciilor. Serviciile oferite sînt sub formă de: suport moral, sprijin pentru plata serviciilor comunale, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale, organizarea procesului de adaptare a locuinței nevoilor speciale a beneficiarului, acordarea ajutorului pentru procurarea produselor alimentare și industriale și organizarea prelucrării terenurilor de pe lîngă casă.

      În cadrul vizitelor de reevaluare a cazurilor , au fost reevaluate planurile individualizate de asistență a 18 beneficiari și evaluate necesitățile a 4 potențiali beneficiari. În urma efectuării procedurilor enumerate s-a decis că cazul unui beneficiar se va referi către  Serviciul de asistență personală, pentru 3 dintre beneficiari vor fi stopate prestarea serviciiilor de îngrijire la domiciliu și se vor admite în serviciu 4 beneficiari noi.

    Scopul supervizării profesionale este oferirea de suport în vederea creșterii performanțelor profesionale și personale ale asistenților și lucrătorilor sociali, dezvoltarea organizațională a Serviciului de asistență socială comunitară și Serviciului de Îngrijire socială la domiciliu, îmbunătățirea calității serviciilor sociale prestate beneficiarilor, precum și consolidarea echipei la nivel local.

Şef adjunct DAS, Constantinov Elena

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monitorizarea trimestrială a activităţii asistenţilor şi lucrătorilor sociali - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta