Harta site-ului
Ajutor
Monitorizarea respectării legislaţiei din domeniul evidenţei tranzacţiilor cu bunurile agricole
Monitorizarea respectării legislaţiei din domeniul evidenţei tranzacţiilor cu bunurile agricole

Pe data de 16 septembrie 2015, Direcţia agricultură şi cadastru a organizat un seminar pe marginea problemelor ce ţin de respectarea legislaţiei din domeniul reglementării relaţiilor de arendă în agricultură, în special Legea nr 198 din 15.05.2003 privind arenda în agricultură, Hotărîrea Guvernului nr 72 din 13.02.2004 privind implementarea Legii privind arenda în agricultură şi Hotărîrea Guvernului nr 405 din 06.05.2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale  pentru arenda bunurilor agricole. La seminar au luat parte: vicepreşedintele raionului, dl Leonid Gaţcan, colaboratorii Direcţiei agricultură şi cadastru şi specialiştii pentru reglementarea relaţiilor funciare din cadrul primăriilor din raion. 
 Avînd în vedere că în mai multe primării activează ingineri cadastrali noi, cu experienţă nu chiar bogată în domeniu, în cadrul lucrărilor seminarului au fost aduse la cunoştinţă cerinţele normelor legale privind evidenţa contractelor de arendă  a terenurilor, inclusiv celor agricole, actele şi contractele model şi cerinţele privind corectitudinea întocmirii acestora. Totodată s-a subliniat necesitatea evidenţei stricte a achitării, de către arendaşi, a plăţii de arendă a terenurilor agricole la timp şi în măsura stabilită în contract, de aceasta depinzînd asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion. 
A fost prezentat Îndrumarul elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ce ţine de modalitatea de divizare a cotelor părţi din bunurile agricole ce constituie cotă valorică, dar nerepartizate, de facto, proprietarilor. 
Inginerii cadastrali din primării au ridicat mai multe întrebări ce ţin de activitatea de zi cu zi, legată de evidenţa contractelor şi tranzacţiilor cu bunurile, inclusiv cele agricole, întocmirea registrelor cadastrale de evidenţă a deţinătorilor de terenuri şi altele.

Valeriu Popuşoi,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monitorizarea respectării legislaţiei din domeniul evidenţei tranzacţiilor cu bunurile agricole - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta