Harta site-ului
Ajutor
Monitorizarea îndeplinirii Legii RM nr.198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” în primăriile raionului.
Monitorizarea îndeplinirii Legii RM nr.198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” în primăriile raionului.

Conform indicaţiei Şefului Direcţiei agricultură şi cadastru V.Popescu, şi conform planului de activitate individuale pe săptămîna curentă s-a efectuat o deplasare în teritoriu la primăriile Cocieri, Molovata Nouă, Coşniţa, Doroţcaia şi Pîrîta.
Ţelul deplasării a fost-monitorizarea situaţiei reale a procedurii de încheere a contractelor de arendă, înregistrarea contractelor în registru de evidenţă a contractelor din primării şi termenul de arendă, achitarea deţinătorilor de ternuri cu plată de arendă în 2011 de către agenţii economici.
După controlul efectuat putem spune că în primăriile Cocieri, Molovata Nouă, Coşniţa şi Pîrîta registrele de evidenţă a contractelor şi contractele de arendă încheeate de către agenţii economici şi cotaşi sunt îndeplinite conform Legii R.M nr.198. Majorotatea contracteleor sun încheeate pe termen de 3 ani, mai sunt înregistrarte contracte pe termen de 25 ani la OCT Dubăsari.           
Referitor la achitarea cotaşilor plîngeri nu sunt, agenţii economici sau achitat complet pentru anul 2011, după dorinţa persoanelor fizice au fost achitaţi în bani sau în natură conform contractelor.  
În primăria Doroţcaia situaţia este mai critică, contractele de arendă au termen expirat. Reeşind din rezultatul controlului dat în primăria Doroţcaia nici un agent economic pînă la moment nu a prezentat contractele de arendă încheeate cu cotaşii la primărie pentru înregistrare. Aceştea sunt: CAP ”Doroţcaia Agro” contractele au fost încheeate la data de 1.04.2007 iar termenul a expirat pe 1.04.2010, SRL”Agrodorprod” au foost încheeate la 1.03.2008 expirat 1.03.2011, SRL ”CIP Doragro” au fost încheeate la 15.09.2008 expiră 15.09.2011, SRL”Pandoragro” au fost încheeate în septembrie 2008 au expirat în septembrie 2011, CAP ” Dorcopagro” contractele de arendă nu sunt prezentate. Prin discuţie cu personele fizice din primăria Doroţcaia achitarea la cotă nu corespunde conform contracteleor de arendă încheeate dintre agenţii economici şi cotaşi, majoritatea persoanelor nu sunt mulţumiţi cum se achită agenţii economici. Prin intermediul inginerului cadastral dl. N.Diordiev, vor fi luate măsuri cuvenite, ca în timp de o săptămînă toţi agenţii economici din primăria Doroţcaia să închee contractele respective şi să le prezinte la primărie pentru a fi înregistrate.Specialişti principali DAC               
T.Bulat, M.DicusarLasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monitorizarea îndeplinirii Legii RM nr.198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” în primăriile raionului. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta