Harta site-ului
Ajutor
Monitorizarea evidentei cadastrale
Monitorizarea evidentei cadastrale

La data de 28 octombrie curent, conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, s-a efectuat o deplasare în teritoriul primăriilor Holercani, Marcăuţi, Oxentea şi Molovata, de către dl S.Guvir şef DAC şi M.Dicusar specialist principal DAC.

Scopul deplasării efectuate a fost monitorizarea evidenţei contractelor de arendă, corectitudinea îndeplinirii Registrului de evidenţă a contractelor, înregistrarea contractelor de arendă şi termenul de valabilitate, achitarea deţinătorilor de terenuri cu plata de arendă de către agenţii economici. Specialiştii în problemele reglamentării regimului proprietăţii funciare ale organelor administraţiei publice locale de nivelul I ţin la zi în conformitate cu situaţia de pe teren, registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi registrul cadastral al terenurilor. Completarea registrelor cadastrale se efectuează în baza documentelor ce confirmă dreptul asupra pămîntului. Registrul cadastral al terenurilor cuprinde informaţii cantitative şi calitative despre toate terenurile aflate în hotarele satului sau comunei.

Pe parcursul vizitei au fost discutate mai multe întrebări din partea inginerilor cadastrali ce priveşte corectitudinea pregătirii listelor pentru efectuarea înregistrărilor masive, aprecierea bonităţii, efectuarea măsurărilor din teritoriu şi încheerea contractelor cu Agenţia relaţii funciare şi cadastru pentru a avea acces la baza de date al Întreprinderii de Stat „Cadastru”.

M.Dicusar, specialist principal DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monitorizarea evidentei cadastrale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta