Harta site-ului
Ajutor
Monitorizarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului
Monitorizarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă. Aceşti bani se utilizează în special pentru necesităţile prioritare şi curente ale familiei ce ţin de alimentare, îmbrăcăminte, sănătate, şcolarizare, servicii comunale.
Pe parcursul lunii ianuarie 2017 au fost procesate 144 cereri de ajutor social, dintre care 123 cereri sunt cu statut spre plată și 21 cereri cu refuz. Motivul refuzului ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului la aceste 21 cereri s-a dovedit a fi depășirea venitului și indicatorilor de bunăstare. Ajutorul social pentru luna ianuarie va fi repartizat pe localități în felul următor:

IanuarieAjutorul socialAjutorul pentru perioada rece a anului
Localitateabeneficiarisuma totală(lei)beneficiarisuma totală(lei)
Cocieri41454666219530
Corjova6844961890
Coşniţa24258945617640
Doroţcaia1215960247560
Holercani19120896721105
Marcăuţi20211714714805
Molovata373060711536225
Molovata Nouă43415876018900
Oxentea596296612940635
Pîrîta1523108237245
Ustea1088494526483160
TOTAL385372 242853268 695
 
În urma analizelor efectuate s-a constatat că cei mai mulți beneficiari de ajutor social sunt în localitățile: Ustia, Oxentea și Molovata Nouă. 
Pe parcursul anului 2016, de ajutor social au beneficiat 412 beneficiari, unde s-au alocat 4 836 440 lei şi de ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 890 beneficiari, suma totală constituind 1 401 435 lei.
În urma  evaluării  beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului 2016 s-au constatat următoarele: 

Localităţile care au mai mulţi şomeri ce beneficiază de ajutor social sunt: Molovata Nouă, Cocieri şi Corjova, iar cele mai multe familii de pensionari şsi invalizi sunt în localităţile Ustia, Molovata şi Oxentea.
Pe teritoriul raionului Dubăsari sunt 329 beneficiari dependenți de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, din ei 168 sunt familii de pensionari, iar 161 familii sunt cu șomeri, invalizi, copii, îngrijitori, angajați în câmpul muncii.
Pentru a asigura minimul de trai pentru familiile social vulnerabile şi stoparea treptată a dependenţei de această prestaţie e nevoie ca la nivel de Stat să se creeze noi locuri de muncă bine remunerate şi promovarea ocupării forţei de muncă; elaborarea şi implementarea unor politici publice coerente prin care să fie identificate şi monitorizate familiile cu copii  aflaţi în situaţie de risc; modificarea Legii cu privire la Ajutorul Social astfel ca să se ofere numai pentru perioada rece a anului, astfel persoanele apte de muncă vor fi nevoite să se angajeze în câmpul muncii. Considerăm că anume aşa se va diminua şi dependenţa de această prestaţie.
În prezent, ajutorul pentru perioada rece a anului constituie 315 lei şi se oferă pe parcursul celor cinci luni reci ale anului (noiembrie 2016-martie 2017).
Amintim că ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului este stabilit de către Direcţia asistenţă socială și protecția familiei Dubăsari prin intermediul Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de serviciu Poșta Moldovei. 
Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, recomandă familiilor aflate în dificultate să se adreseze la asistentul social din comunitate pentru a depune o cerere pentru acordarea ajutorului social.
 
Tatiana IVANOV, 
Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Monitorizarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta