Harta site-ului
Ajutor
Modificările legislaţiei privind activitatea şomerilor cu statut special, aduse la cunoştinţă beneficiarilor
Modificările legislaţiei privind activitatea şomerilor cu statut special, aduse la cunoştinţă beneficiarilor

 Pe data de 3 decembrie 2013 în incinta Casei de cultură din s.Doroţcaia a avut loc Şedinţa de lucru cu privire la modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.639 din 05.06.2006. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului dl.Gr.Policinschi, vicepreşedinţii raionului M.Jimbei, R.Spinovschi, dl.V.Micu şef Agenţia pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Dubăsari, A.Leaşco primar s.Doroţcaia, V.Popescu şef Direcţia agricultură şi cadastru, M.Dicusar specialist principal DAC, şomerii cu  statut special care sunt la evidenţa primăriei.
      Dl V.Micu şef AOFM a adus la cunoştinţă modificările care au fost efectuate în prevederile H.G. nr.639 din 05.06.2006 după cum urmează:
Şomerii cu statut special au următoarele obligaţii:
să participe la lucrările agricole şi în folosul comunităţii sau, în caz de necesitate, şi la alte lucrări de utilitate comună la nivel de alte comunităţi cel puţin 15 zile lunar.
În caz de neîndeplinire nemotivată a obligaţiei prezentului punct sau în cazul în care autorităţile publice locale nu dispun la acel moment de lucrări publice plata se suspendă, iar restabilirea are loc în temeiul demersului scris al preşedintelui raionului.
Primarii localităţilor din partea stîngă a Nistrului ale  raionului Dubăsari au următoarele obligaţii:
-să prezinte Agenţiei teritoriale, la data de întîi a fiecărei luni, în comun cu agenţii economici menţionaţi, inclusiv gospodăriile ţărăneşti, actele de îndeplinire a lucrărilor agricole sau în folosul comunităţii, cu descrierea detaliată a tipului şi volumului de lucrări executate, a numărului de zile lucrate efectiv, a calităţii lucrărilor executate, confirmate de către primarul localităţii;
-să organizeze lucrări în folosul comunităţii prin instituirea evidenţei zilnice cu justificarea lucrărilor efectuate, numind o persoană responsabilă de organizarea lucrărilor, care va întocmi lunar tabelul de pontaj privind evidenţa şomerilor antrenaţi la lucrările în folosul comunităţii şi va verifica lucrările executate;
-să elaboreze planuri anuale ale lucrărilor publice necesare a fi realizate în raionul Dubăsari, aprobat de preşedintele raionului. Planuri anuale ale lucrărilor publice vor fi actualizate lunar, în caz de necesitate.
Şomerii cu statut special care au lucrat şi au o vechime în muncă de cel puţin 9 luni calendaristice, beneficiază de ajutor de şomaj în cuantum de 700 lei.
Şomerii cu statut special, care nu au lucrat sau au o vechime în muncă mai puţin de 9 luni calendaristice, beneficiază de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională în cuantum de 400 lei.
În cazul în care persoana cu statut special a beneficiat anterior de ajutor de şomaj şi se înregistrează repetat la agenţie, ea poate beneficia de acesta doar dacă, după încetarea plăţii ajutorului de şomaj, s-a aflat în raporturi de muncă şi a realizat un stagiu de cotizare.
    Pe parcursul şedinţei au fost puse mai multe întrebări din partea şomerilor referitor la poliţile de asigurare medicală obligatorie, volumului de lucru pe timp de iarnă, au fost făcute solicitări ca să fie prezenţi la aşa întruni şi reprezentanţii Guvernului.
    Totodată în cadrul şedinţei nominalizate s-a decis: 
- dl.A.Leaşco va face un demers dnei V.Buliga ministrul Muncii, protecţiei sociale şi familiei pentru cu solicitarea vizitei în teritoriul primăriei Doroţcaia, 
- dl Gr.Policinschi va efectua o adresare către dl. Şt. Cimbir, director Agenţia teritorială Bender a CNAM, cu acelaş scop; 
– se va preconiza pe data de 12.12.2013 în primăria s.Doroţcaia vizita de lucru a echipei mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţie şi Servicii, în componenţa specialiştilor din diferite domenii, care vor fi disponibili pentru a da răspuns la întrebările cetăţenilor.
   Aşa întruniri cu şomerii cu statut special vor fi efectuate săptămîna curent, în primăriile c.Coşniţa , Cocieri şi Molovata Nouă.

M.Dicusar,
 Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificările legislaţiei privind activitatea şomerilor cu statut special, aduse la cunoştinţă beneficiarilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta