Harta site-ului
Ajutor
Modificări şi completări în legislaţie
Modificări şi completări în legislaţie

      În scopul organizării alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt şi în temeiul art. 136 alin. (1) lit. b) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 119), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art.  279), cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul educaţiei a emis ordinul cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de  învăţămînt pentru anul 2015, după cum urmează:
    a) pentru copiii din instituţiile de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar:

 
Creşe, grădiniţe şi creşe-grădiniţe
În instituţiile cu profil sanatorial
Vîrstă de pînă la 3 ani
Vîrsta de la 3 la 7 ani
4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12-24 ore
4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12-24 ore
24 ore
Total lei/zi
4,35
8,85
13,20
17,55
5,70
10,20
16,05
17,55
20,70
22,80
inclusiv:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din mijloace bugetare (lei/zi)
2,90
5,90
8,80
11,70
3,80
6,80
10,70
11,70
13,80
15,20
Din contribuția părinţilor (lei/zi)
1,45
2,95
4,40
5,85
1,90
3,40
5,35
5,85
6,90
7,60

    b) pentru copiii/elevii de vîrstă timpurie şi şcolară din casele de copii, gimnazii/şcoli de tip internat şi sanatorial, precum şi din şcolile de meserii pentru surzi şi hipoacuzici – 28,20 lei/zi.
    c) pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituţiile de învăţămînt publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII din instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educaţiei, şi din instituţiile de învăţămînt din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi Anenii Noi amplasate în zona de securitate, conform anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor” – 7,00 lei/zi.
    d) pentru elevii din liceele-internat cu profil sportiv: 

 
Vîrsta de 12-15 ani
Vîrsta de 16-19 ani
cl. V-VIII
cl. IX-XII
Total (lei/zi)
 
38,90
 
51,8
 

Aceste norme financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor se vor aplica în limita alocaţiilor bugetare aprobate şi respecttiv conducătorii instituţiilor de învăţămînt li se permite să majoreze cuantumul de cheltuieli pentru alimentarea copiilor din contul mijloacelor speciale (donaţii, sponsorizări etc.) şi al ajutoarelor umanitare.

 

                                                                        Berzan Mihail, sp. principal în protecţia muncii şi tehnica securităţii                                     

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificări şi completări în legislaţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta