Harta site-ului
Ajutor
Modificări recente privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj şomerilor cu statut special
Modificări recente privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj şomerilor cu statut special

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr.897, din 13 noiembrie 2013, au fost aprobate modificări şi completări la Regulamentul privind  acordarea  ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, aprobat prin HG nr.639 din 05.06.2006. Cele mai esenţiale modificări prevăd:
-modificarea mărimii ajutorului de şomaj şomerilor cu statut special şi stabilirea unui cuantum unic de 700 lei lunar;
-modificarea mărimii alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special şi stabilirea unui cuantum unic în sumă de  400 lei lunar;
-stabilirea unor obligaţiuni suplimentare primăriilor  localităţilor din partea stîngă a Nistrului ale raionului Dubăsari,  la organizarea lucrărilor publice în folosul comunităţii sau lucrări agricole, cu antrenarea şomerilor cu statut special.
       Reeşind din cele menţionate, şomerii cu statut special care au o vechime în muncă de cel puţin 9 luni calendaristice, vor beneficia de ajutor de şomaj în cuantum de 700 lei lunar, dar şomerii care au o vechime în muncă inferior 9 luni calendaristice, vor beneficia de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională  în mărime de 400 lei lunar. Indemnizaţia de şomaj nu va depinde de perioada înregistrării la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari. În cazul în care persoana cu statut special a beneficiat anterior de ajutor de şomaj şi se înregistrează repetat la Agenţie, ea poate beneficia de acesta doar dacă, după încetarea plăţii ajutorului de şomaj, s-a aflat în raporturi de muncă şi a realizat un stagiu de cotizare.
Ce priveşte participarea şomerilor cu statut special cel puţin  15 zile lunar la lucrări în folosul comunităţii, dacă nu este volumul necesar de lucrări în comuna unde şomerul are viza de reşedinţă, în caz de necesitate, ei pot participa la alte lucrări de utilitate comună în alte localităţi din raion. În caz de neîndeplinire nemotivată a obligaţiei menţionate sau în cazul în care autorităţile publice locale nu dispun la acel moment de lucrări publice,  plata se suspendă.
       Primăriile localităţilor,  unde sunt organizate lucrări cu şomerii cu statut special, au următoarele obligaţii:
a)să prezinte Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, la data de întîi a fiecărei luni, în comun cu agenţii economici, inclusiv gospodăriile ţărăneşti, actele de îndeplinire a lucrărilor agricole sau în folosul comunităţii cu descrierea detaliată a tipului şi volumului de lucrări executate, a numărului de zile lucrate efectiv, a calităţii lucrărilor executate, confirmate de către primarul localităţii;
b) să organizeze lucrări în folosul comunităţii prin instituirea evidenţei zilnice cu justificarea lucrărilor efectuate, numind o persoană responsabilă  de organizarea lucrărilor, care va întocmi lunar tabelul de pontaj privind evidenţa şomerilor antrenaţi la lucrări în folosul comunităţii şi va verifica lucrările executate;
c) să elaboreze planuri anuale ale lucrărilor publice necesare a fi realizate în raionul Dubăsari, aprobat de către preşedintele raionului. Planurile anuale ale lucrărilor publice vor  fi actualizate lunar, în caz de necesitate.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   şef AOFM, V. Micu
          

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificări recente privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj şomerilor cu statut special - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta