Harta site-ului
Ajutor
MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA MUNCII
MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA MUNCII

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective prin Convenția colectivă   (nivel național) nr. 15 a aprobat modificări și completări ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 09.07.2004 ”Timpul de muncă și timpul de odihnă”.

Astfel  art. 2’, nou completat, prevede că angajatorul este obligat să acorde femeilor însărcinate timp liber pentru trecerea examenelor prenatale, acest timp fiind inclus în timpul de muncă.

Potrivit art. 7 (modificat), salariații ce beneficiază de concediu parțial plătit sau de cel suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, pot solicita și folosi integral sau pe părți aceste concedii, în baza unei cereri scrise, în orice timp, pînă cînd copilul împlinește vîrsta de 3 și, respectiv, 6 ani. În această perioadă, salariatul poate pleca în concediu sau reveni la serviciu ori de cîte ori are nevoie, deasemenea poate beneficia, în corespundere cu art. 97 din Codul Muncii, de timp de muncă parțial. Totodată, este stipulat, că în cazul în care salariatul aflat în unul din concediile menționate mai sus, dorește să reînceapă munca înainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa angajatorul în scris despre intenția sa, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte.

În art. 8 (modificat) este prevăzută obligativitatea și modalitatea acordării concediilor de odihnă anuale plătite salariaților, obligativitatea programării lor, deasemenea se indică soluția în cazul amînării concediului de odihnă din diferite motive.

A fost modificat și art. 11, adică cazurile cînd salariații beneficiază de concediu suplimentar plătit pentru motive familiale (spre exemplu: părinților care au copii în clasele Iși II se acordă 1 zi de concediu la începutul anului școlar și 1 zi la sfîrșitul anului școlar), totodată fiind concretizat, că concediile suplimentare se acordă strict în timpul survenirii evenimentului și nu poate fi transferat în altă perioadă. De asemenea, a fost completat cu art. 11’, care prevede dreptul Tatălui copilului nou- născut la un concediu paternal cu o durată de trei zile calendaristice, cu menținerea salariului mediu și acordarea lui, în baza unei cereri scrise, în primele 56 de zile de la nașterea copilului.

Art. 12’(nou completat) prevede includerea  duratei pauzei de masă  în timpul de muncă pentru salariații, a căror specific de muncă face necesară prezența lor permanentă la locul de muncă, totodată concretizînduse că lista acestor profesii (funcții) și activități se aprobă prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau prin regulamentul intern al unității.

În anexă (parte integrantă la prezenta Convenție) sînt specificate profesiile ,ocupațiile pentru care, în baza art. 100 alin. (6) al Codului Muncii, se permite stabilirea duratei zilnice a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 ore.

Informație mai detailată cititorii o pot găsi în  art. 459, Monitrul Oficial nr. 161-165 din 26.06.2015.

Pavel Driga,

Inspector de muncă al ITM Chișinău

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA MUNCII - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta