Harta site-ului
Ajutor
Modificări de lege privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă
Modificări de lege privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă începînd cu 28 iulie 2017 a fost modificat şi completat art.16 din Legea nr.289-XV din 22.04.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, potrivit căruia soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă,la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.
    Astfel, pentru concediile de maternitate acordate din 28 iulie 2017 soţiile care se află la întreţinerea soţilor asiguraţi, vor prezenta următoarele acte:

 • În cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat (soţia care anterior a lucrat)
 1. certificatul de concediu medical în original;
 2. buletinul de identitate al soţiei şi al soţului în original şi în copie;
 3. certificatul de căsătorie în original şi în copie;
 4. carnetul de muncă al soţiei şi al soţului în original şi în copie sau copia carnetului de muncă autentificată;
 • în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat (soţia care anterior nu a lucrat)
 1. certificatul de concediu medical în original;
 2. buletinul de identitate al soţiei şi al soţului în original şi în copie;
 3. certificatul de căsătorie în original şi în copie;
 4. carnetul de muncă al soţului în original şi în copie sau copia carnetului de muncă autentificată;
 5. declaraţia soţiei, pe propria răspundere, în original conform anexei la scrisoare.
 
       Totodată informăm, că urmare a modificărilor respective vor beneficia de indemnizaţie de maternitate şi soţiile care desfăşoară activitate individuală, iar concediul de maternitate a fost acordat din 28.07.2017:
 • fondatori ai întreprinderilor individuale;
 • notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
 • executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
 • avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii;
 • administratori autorizaţi;
 • titularii patentei de întreprinzător.
 
   Oxana BALAUR,
Şef serviciu Calcul Drepturi Sociale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificări de lege privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta