Harta site-ului
Ajutor
Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 2015
Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 2015

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat la 26 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

La evenimentul de lansare au participat Ministrul Tineretului şi Sportului Serghei Afanasenco, Viceministrul Tineretului şi Sportului Victor Zubcu şi reprezentantul Direcţiei Tineret Ion Donea, care au prezentat o sinteză de informare a aspectelor ce ţin de implementarea proiectului, participare şi alte detalii.

La concurs pot participa Organizațiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfășoară proiecte și inițiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel național și regional. 

Prioritate se va acorda proiectelor ce vor contribui la elaborarea și implementarea politicilor de tineret (propuneri de politici publice, cercetări, studii, broșuri, ghiduri, norme metodologice, proiecte de acte normative, strategii, concepții, programe, planuri de acțiuni etc.) prevăzute în Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret (SNDST 2020) precum și în alte documente de politici naționale din acest sector.

De asemenea, proiectele de tineret care ţin de consolidarea centrelor de tineret, consiliile locale ale tinerilor, organizații de voluntariat, alte structuri de tineret și forme de participare a tinerilor reprezintă un obiectiv principal al Programului Granturi în anul 2015.

Acţiunile care pot fi susținute în cadrul Programului de Granturi includ dezbateri, consultări, campanii, congrese, conferinţe, schimburi de experienţe bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, forumuri, concursuri, elaborări de site-uri și crearea rețelelor de comunicare, emisiuni radio şi televizate şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret.

La concurs sunt încurajate să depună proiecte organizațiile de tineret care dispun de cofinanțare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituții și donatori locali și internaționali și pot justifica o contribuție proprie de cel puțin 20 % din valoarea total ă a proiectului.             

Toate proiectele care au respectat criteriile de solicitare a finanțării vor fi evaluate de către Comisia de examinare și selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi. În urma obținerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Tineretului și Sportului va încheia un contract de finanțare cu participantul, în limita alocațiilor financiare aprobate de către Comisie.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 17 aprilie 2015, ora 16.00. 

Programul de granturi a fost lansat în 2011 de către Ministerul Tineretului şi Sporutlui având la bază Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru finanțarea programelor și/sau proiectelor pentru tineret, elaborată în baza Hotărîrii Guvernului 1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret. 

Documentele privind criteriile și condițiile de selectare a proiectelor, formularul de aplicare precum și prezentul anunț le puteți accesa pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului – www.mts.gov.md , la secțiunea Programul de Granturi. Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 022.820.864 (Direcția Programe de Tineret).

Solicitările și documentația de finanțare vor fi depuse în plic închis la sediul Ministerului Tineretului și Sportului aflat pe adresa: mun. Chișinău, MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.162, etaj 8, birou 820 . Nu vor fi acceptate dosarele expediate în formă electronică.

Amintim că în perioada anilor 2011 – 2014 au fost oferite granturi în sumă de circa 12 mln  de lei, de care au beneficiat 78 de asociații obștești.

 

Preluat de pe www.mts.gov.md

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta