Harta site-ului
Ajutor
Minimul de existenţă în anul 2012
Minimul de existenţă în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1507,5 lei, fiind astfel în creştere faţă de anul 2011 cu 0,3%. Menţinerea minimului de existenţă practic la nivelul anului anterior este determinată preponderent de reducerea preţurilor pentru unele produse din coşul alimentar. Astfel, indicele preţurilor de consum pentru cartofi a constituit – 54,4%, varză – 84,5%, orez – 98,9%. Totodată, s-a redus şi ponderea cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi achitarea serviciilor în structura cheltuielilor de consum a populaţiei.

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în anul 2012 a înregistrat tendinţe oscilante, cea mai mare valoare fiind înregistrată în trimestrul IV, dat fiind, că în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.

Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1628,5 lei sau cu 14,6% mai mult comparativ cu mediul rural – 1420,8 lei .Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1585,9 lei, şi în special bărbaţilor – 1667,1 lei.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1409,6 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 591,9 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1575,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 3 ani constituie în medie 868,5 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1- 6 ani în proporţie de 69,1%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (300 lei) asigură doar 23,9% din necesarul minim pentru copiii din această categorie de vîrstă.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2012 au constituit în medie pe o persoană 1508,8 lei2 şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 0,1% .

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în anul 2012 a constituit 3477,7 lei sau cu 8,9% mai mult comparativ cu anul precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2,2 ori.

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,3 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 106,4% .

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1302,8 lei şi reprezintă 86,4% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2013 a constituit 957,6 lei, sau cu 9,6% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 73,5%, faţă de 66,9% în anul 2011. În cazul pensiei pentru limită de vîrstă, co-raportul faţă de minimul de existenţă pentru pensionari este de 75,8%.


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Minimul de existenţă în anul 2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta