Harta site-ului
Ajutor
Metode interactive de prevenire a violenţei faţă de copii
Metode interactive de prevenire a violenţei faţă de copii

La data de 12-13 noiembrie 2013, în incinta LT Doroţcaia, s-a desfăşurat un stagiu de formare  pentru cadrele didactice „Metode interactive de prevenire a violenţei faţă de copii” organizat de către Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică DÎTS Dubăsari în colaborare cu Ministerul Educaţiei. La acest seminar au participat 35 persoane, dintre care 26 diriginţi din instituţiile preuniversitare din raionul Dubăsari, echipa SAP şi 2 facilitatori ai Ministerului Educaţiei. Obiectivele principale a acestei întruniri au ilustrat definirea termenului de violenţă, identificarea formelor violenţei faţă de copii, cauzele şi consecinţele acesteia asupra dezvoltării copiilor, proiectarea activităţilor de prevenire a violenţei faţă de copii, utilizînd metoda „Fir de nisip”, precum şi explicarea rolului şi responsabilităţilor cadrului didactic în prevenirea şi soluţionarea cazurilor de violenţă în şcoală. Stagiul de formare s-a organizat pe parcursul a două zile, cuprinzînd în agendă orele 09:00 - 15:30, astfel participanţii, în final s-au ales cu un certificat de formare de 16 ore, material teoretic, practic şi experienţă de lucru. Principala ideie a întrunirii a fost de a învăţa cadrele didactice de a lucra cu metoda „Firului de nisip” căreia îi este specific vizionarea de film şi debrifarea acestuia împreună cu elevii, metodă de prevenire a violenţei faţă de copii. Stagiul a fost deschis de către doamna Braducean Larisa, şef DÎTS, coordonatorii fiind Baltaga Nadejda, psiholog SAP şi Constantinov Natalia, psiholog LT Doroţcaia, monitorizarea fiind din partea facilitatorilor Ministerului Educaţiei. Participanţii au avut ocazia de a lucra în grup, de a asista la vizionarea filmelor cu elevii din liceu, de a veni cu propria experienţă la capitolul dat. Pe parcursul a două zile s-a reuşit debrifarea unui volum mare de lucru, s-au propus un şir de competenţe necesare de dezvoltat elevilor şi cadrelor didactice pentru a depăşi situaţiile de violenţă, s-a acumulat un bagaj mare de experienţă interinstituţională. Facilitatorii Ministerului au venit cu cele mai sincere mulţumiri la adresa Consiliului raional Dubăsari penru înalta organizare a stagiului, precum şi la adresa formatorilor locali care au organizat acest stagiu. Sperăm , cu certitudine, că diriginţii formaţi ola metoda  „Firului de nisip”, vor organiza în instituşiile de unde vin seminare cu elevii, unde vor încerca, în colaborare cu SAP, DÎTS să stopeze violenţa în rîndurile copiilor, s-o recunoască şi să înlocuiască acest gol din viaţa unor copii cu cu cele mai sincere şi mai calde amintiri din copilărie...

Baltaga Nadejda,
şef SAP Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Metode interactive de prevenire a violenţei faţă de copii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta