Harta site-ului
Ajutor
Mesajul Preşedintelui raionului Grigore POLICINSCHI cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii
Mesajul Preşedintelui raionului Grigore POLICINSCHI cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii

Ziua Naţională a Culturii îmi oferă plăcutul prilej de a adresa, în numele Consiliului raional Dubăsari, cele mai sincere felicitări şi urǎri de noi împliniri tuturor angajaţilor din ramura culturii.

Conducerea raionului acordă o deosebită susţinere activităţilor ce ţin de domeniile arte plastice, muzee, biblioteci, învǎţǎmînt artistic extraşcolar. Acţiunile culturale de anvergură organizate în comun cu Direcţia cultură şi turism, printre care: concursul zonal de interpretare artistică "Gheorghe Murgu”, festivalul naţional „Armonii de vară”, festivalul - concurs "Aho, aho răsună Nistrul”, concursul raional „La izvoarele înţelepciunii”, concursul tinerilor plasticieni „O ţară integră noi toţi ne dorim” vin să protejeze tradiţiile populare şi valorile naţionale, să promoveze talentele tinere ale neamului nostru.

Este de datoria noastră, chiar şi în aceste timpuri complicate, să reparăm casele de cultură, să completăm bibliotecile cu cărţi, să reanimăm activitatea colectivelor artistice de amatori, să dezvoltăm meşteşugurile populare. Este de menţionat faptul că în anul 2013, au fost efectuate lucrări de reparaţie, precum: renovarea Casei de cultură raională, reparaţia acoperişului la Casa de cultură din s. Cocieri, extinderea Şcolii de arte Doroţcaia, reparaţii curente la Şcoala de arte Coşniţa; a fost dotată cu mobilier şi tehnică de calcul Biblioteca raională; asigurarea cu vestimentaţie a colectivului folcloric din s. Vasilievca şi instrumente aerofone fanfara din s. Holercani.

Stimaţi promotori ai culturii, anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea în continuare a culturii. Fie ca munca Dumneavoastră nobilă să se încununeze de succese şi recunoştinţă din partea celor, care Vă respectă, Vă admiră, Vă aplaudă.

Vă doresc sănătate, voinţă, perseverenţă în activitatea de zi cu zi, profesionalism, tărie de caracter în tot ceea ce faceţi, bunăstare familiilor Dumneavoastră, inteligenţă şi succese remarcabile, întru prosperarea raionului Dubăsari.

Cu deosebit respect,
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Mesajul Preşedintelui raionului Grigore POLICINSCHI cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta