Harta site-ului
Ajutor
Mesajul Preşedintelui raionului cu prilejul Zilei Juristului
Mesajul Preşedintelui raionului cu prilejul Zilei Juristului

Cu prilejul zilei profesionale a juristului, preşedintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi a adresat sărbătoriţilor un mesaj de felicitare, în care se menţionează:„În numele Consiliului raional Dubăsari şi al meu personal, vă exprim recunoștință pentru efortul pe care îl depuneţi și devotamentul de care daţi dovadă, în exercitarea acestei complicate și, în același timp, extrem de responsabile profesii, indiferent ce funcţie îmbrăţişaţi ulterior – fie de judecător, procuror, avocat, executor judecătoresc, notar, jurist, grefier, funcţionar în administraţia publică, etc.

Este bine ştiut că juriştii au avut şi vor avea permanent un aport considerabil la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea actului de justiţie şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui fundamentale. A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă şi o muncă grea, căci finalitatea activităţii trebuie să fie Adevărul, Dreptatea şi Echitatea. 

Dumneavoastră mereu aţi dat dovadă de calităţi omeneşti înalte cum ar fi: profesionalism, perseverenţă, onestitate, disciplină, spirit al dreptăţii, dăruire de sine în numele atingerii unui scop nobil. În viitor, sperăm la o activitate nu mai puţin prodigioasă din partea Dumneavoastră în scopul asigurării legalităţii şi ordinii de drept, pentru binele tuturor locuitorilor raionului Dubăsari.

Vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, asigurînd în practică accesul tuturor cetăţenilor la justiţie, tărie de caracter, armonie în familii,noi succese în executarea profesiei şi realizări remarcabile în distinsa Dumneavoastră activitate.”


Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Mesajul Preşedintelui raionului cu prilejul Zilei Juristului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta