Harta site-ului
Ajutor
Mesaj De felicitare de sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”
Mesaj De felicitare de sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”

Mesaj De felicitare de sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”. 

Stimaţi agricultori,     În ajunul  frumoasei sărbători profesionale, „ Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, venim cu cele mai sincere felicitări şi urări de bine pentru toţi agricultorii din raion, pentru acei care în condiţii dificile, prin munca lor zi de zi ne aduc pe masă pîînea cea de toate zilele.

 Anul agricol 2010  s-a dovedit a fi un an complicat din punct de vedere a condiţiilor climaterice, însă datorită muncii cu abnegaţie a plugarilor, a fost posibel depăşirea acestor greutăţi .

   Munca bine organizată, nea permis să obţinem în anul curent o creştere de 30 la sută la producerea grăunţoaselor,..45.la sută la producerea  răsăritei, a tutunului de două ori , a sporit productivitatea legumelor şi altor culturi.. Frumoase rzultate au obţinut mecanizatorii şi specialiştii la creşterea culturilor cerialiere în gospodăriile agricole: SRL  „Camp-agro”s. Doroţcaia care au obţinut 34 g/ha de grîu,CP „Oxentia –Service”- 32,5,CAP „Victoria Cocieri”şi SRL”Agro Tiras”cîte 30 g/ha. La producerea răsăritei s-au evedenţiat mecanizatorii de la SRL „Salonislact”- 29 g/ha, SRL”Oxentia-Service”-23g/ha,SRL”Agro-tera”, CAP „Victoria-Cocieri” cîte 20g/ha. Aceste rezultate frumoase se datorează în primul rînd folosirii tehnologiilor performante , implimentarea cărora a devenit posibilă odată cu consolidarea terenurilor agricole ,care au permis folosirea pe larg a tehnicii moderne, mai cu seamă la recoltare.

  Actualmente suprafaţa terenurilor consolidate constituie peste 85% din suprafaţa totală a terenurilor agricole din raion şi acest proces va continua şi pe viitor,.mai cu seamă pe baza gospodăriilor ţărăneşti cu suprafeţe mici de pînă la 50 hectare.

    Pentru dezvoltarea de maideparte a sectorului agrar din raion, rămîne a fi prioritară extinderea plantaţiilor de vii şi livezi. În această direcţie avem dega unele rezultate .În primăvara anului 2010 în s. Ustia au fost plantate 40 hectare de livadă de persic şi aceste lucrări vor fi continuate în toamna curentă şi primăvara anului 2011. SRL „Elvitis-com”este iniţiată să formeze o livadă modernă, cu sistem de irigare prin picurători pe o suprafaţă de 100-110 hectare.

   În anul curent se simte o extindere a suprafeţelor de legume, inclusiv pe teren protejat.Au apărut noi întreprinzători în satele Ustia, Pirita,  care sunt iniţiaţi să dezvolte bussinisul  la creşterea legumelor pe teren protegat . 

     În ultimii doi ani a  crescut interesul agenţilor economici pentru dezvoltarea bussinesul în sectorul zoo-veterinar al raionului.În com. Coşniţa ,datorită iniţiativei întreprinzătorilor Alexei Badiu şi a lui Nicolae Papuc a fost reanimate fermele fostului colhoz din localitate unde la moment sînt puse la îngrăşat peste 2000 capete de  purcei ..În s.Ustia GŢ „V.Lucaşenco”a procurat 10 scrofe de prăsile de înaltă productivitate ce va permite producerea a peste 250 purcei, care vor fi puşi la îngrăşat. La momentul de faţă se duc lucrări de amenagare a încăperilor respective. În s. Holercani fermierul G.Racu a început construcţia unor încăperi pentru creşterea iepurilor şi a unei încăperi pentru prepararea nutreţurilor granulate. Cu succes activează gospodăriile ţărăneşti din satele Molovata şi Doroţcaia la incubarea şi craşterea puilor, răţilor şi gîştilor.

  Vreau să menţionez că, în anul curent agricultorii din raion activează în condiţii economice mult mai complicate decît în anul 2009. S-au micşorat considerabil subvenţiile acordate de stat. Dacă în anul 2009 agricultorii din raion au profitat de agutorul statulu în mărime de peste 2,4 milioane lei, în formă de subvenţii, atunci în primele 10 luni ale anului 2010 ,subvenţii au fost primite numai în sumă de 900 mii lei, inclusiv 504 mii lei pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică la pomparea apei la irigare şi  400 mii lei pentru compensarea cheltuielilor la lucrările de primăvară, pe care agricultorii leau primit doar în sumă de 24 lei la ha( fiind promise 40 lei) .

  Necătînd la toate aceste greutăţi,  agricultorii din raion sînt iniţiaţi să obţină rezultate şi mai bune în anul 2011. Pentru aceasta au fost dega sămănate peste 5000 hectare de culturi de toamnă, care sunt la moment întro stare bună. Se finisează lucrările la pregătirea solului pentru roada anului viitor. Se pregăteşte materialul săditor şi semincier, se i-au măsurile necesare pentru crearea condiţiilor normale de lucru în perioada de iarnă , pentru oamenii antrenaţi la reparaţia tehnicii şi inventarului agricol ,destinat lucrările de primăvară.

   La încheere, vreau încă odată să vă aduc mulţumire pentru munca nobilă de plugar pe care o îndepliniţi, să vă doresc multă sănătate, fericire şi noi realizări.

                          Vasile Popescu,Şef Direcţiei agricultură şi cadastru.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Mesaj De felicitare de sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta