Harta site-ului
Ajutor
Membrii Biroului Congresului Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă CoE menţionează Republica Moldova ca un lobby în descentralizare
Membrii Biroului Congresului Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă CoE menţionează Republica Moldova ca un lobby în descentralizare

În perioada 14 - 16 mai curent, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a participat la lucrările Biroului Congresului  Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei, ce avut loc la Strasbourg. Domnul preşedinte deţine funcţia de vicepreşedinte al Camerei Regiunilor în cadrul Congresului. Pentru prima dată în ultimii 20 ani, la acest forum internaţional un reprezentant al delegaţiei Republicii Moldovei deţine o funcţie atît de înaltă.

Agenda de lucru a cuprins 19 întrebări ce au fost examinate pe parcursul zilei de 15 mai. Principalele chestiuni s-au axat pe aprobarea proceselor-verbale din cadrul sesiunii trecute al Biroului Congresului, ce avut loc în martie curent, conform procedurii de lucru al acestuia.

Preşedintele raionului a participat şi la şedinţele Biroului Camerei Regiunilor şi respectiv, Biroului Camerei Autorităţilor Locale în cadrul cărora, de asemenea, au fost examinate unele momente legate de activitatea Congresului, inclusiv despre şedinţa Comitetului de Miniştri al Asambleei Parlamentare al Consiliului Europei ce a avut loc pe data de 9 mai 2012, unde au fost abordate unele probleme legate de activitatea Congresului. „Mă bucur că a fost o luptă foarte dură legată de atitudinea Marii Britanii faţă de Congres. Precum că este necesar un control asupra Congresului, asupra autonomiei locale, şi anume limitarea autonomiei locale autorităţilor europene la nivel de Congres”, a specificat dl POLICINSCHI. „La acest capitol, majoritatea absolută din toate delegaţiile prezente, din membrii Biroului au fost categoric împotrivă, mai mult ca atît Comitetul de Miniştri nu a acceptat propunerile Marii Britanii care actual este Preşedinte în exerciţiu al Comitetului.

Printre cele mai importante măsuri a fost menţionată chestiunea privind alegerea delegaţiilor ţărilor, care va fi pentru următorii patru ani şi nu pentru doi, cum a fost pînă acum. De asemenea, s-a stabilit că în luna octombrie să fie organizată Sesiunea a 23-a al Congresului Puterilor Locale şi Regionale.

În cadrul şedinţei a fost acceptată şi propunerea ca săptămîna democraţiei locale din toamna aceasta să fie sub genericul „Intercultural şi interconfesional”, ceea ce prevede o discuţie în societate între diferite confesii religioase şi diferite direcţii de dezvoltare culturală a diferitor popoare.

Şi desigur că, printre cele mai importante chestiuni ale reuniunii Biroului a fost examinarea bugetului Congresului pentru anul 2012 şi stabilirea priorităţilor Congresului pentru anii 2013-2016. „La acest capitol au fost mai multe probleme, inclusiv m-am expus şi eu vizavi de problemele abordate. Se propun trei direcţii principale: prima direcţie este legată de susţinerea autorităţilor locale în continuu prin intermediul Congresului autorităţilor locale în situaţie de deficit financiar şi economic cu care se confruntă criza economico-financiară din Europa; al doilea principiu – promovarea în continuu a respectării drepturilor şi autonomiei locale, inclusiv drepturile omului în teritoriu, unde se prevede monitorizarea în continuu şi solicitarea respectării Cărţii Europene privind principiul autonom al puterilor locale şi procesul de descentralizare, desconcentrare în teritoriu de către toate ţările membre al Consiliului Europei.

Şi a treia direcţie – promovarea în continuu a parteneriatului şi a legăturilor interregionale transfrontaliere. La acest capitol se acordă o atenţie sporită unor  ţări din Caucaz - Ucrainei, unor ţări din Balcani, şi pentru prima dată fiind propunerea de a fi acordată o atenţie sporită vecinilor Uniunii Europene, cum ar fi ţările din Orientul Mijlociu, Tunis, Maroco, Siria.”

Vicepreşedintele Camerei Regiunilor, dl Gr. POLICINSCHI a susţinut şi promovat ideea privind susţinerea socială majoră al copiilor aflaţi în dificultate. Aproximativ cu aceeaşi idee a venit şi delegaţia din Federaţia Rusă, punînd acces mai mult pe abuzul sexual asupra copiilor, inclusiv promovarea instituirii de ombudsman (persoana responsabilă pentru drepturile copilului).

În cadrul şedinţei membrii Biroului Congresului au menţionat rolul ţării noastre ca fiind un lobby pentru o descentralizare mai rapidă şi calitativă în Republica Moldova.

Ec. Racoveţ

Şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Membrii Biroului Congresului Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă CoE menţionează Republica Moldova ca un lobby în descentralizare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta