Harta site-ului
Ajutor
MATEMATICA ESTE REGINA ŞTIINŢELOR
MATEMATICA ESTE REGINA ŞTIINŢELOR

„O şcoală, în care profesorul nu învaţă şi el, e o absurditate.”
(Constantin Noica)     

Conform planului de activitate al DÎTS Dubăsari, la data de 24 octombrie 2014, în incinta Consiliului raional Dubăsari s-a desfăşurat seminarul teoretic cu subiectul ,,Utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul de predare/învăţare şi evaluare pentru ridicarea motivaţiei elevilor faţă de disciplina Matematică”, cu participarea profesorilor de matematică din toate instituţiile de învăţămînt raionului. Obiectivul seminarului a fost "Formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de matematică de a utiliza tehnologiile informaţionale  la orele de curs". La seminar au fost prezenţi 19 cadre didactice, unde într-o atmosferă prietenoasă a început seminarul cu un salut din partea moderatorului, apoi au urmărit cu atenţie prezentarea în Power Point la subiectul dat, cu scopul de a trezi interesul faţă de disciplina matematică. 

La a doua etapă a seminarului a venit cu un suport informaţional doamna Ana Postolachi, profesor de matematică din Liceul teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt” Grigoriopol, privind „Strategiile didactice utilizate la orele de matematică”. Dumneaei cu tact a răspuns la toate întrebările puse de participanţi. 

La finele seminarului au fost prezentate rezultatele evaluării iniţiale la matematică a elevilor din clasele a V-a. Analizînd rezultatele probei de evaluare prezentate de toate cele 15 instituţii s-a constatat că media generală pe raion este de 8,04. Medii înalte au obţinut: LT “Mihai Eminescu” Dubăsari, profesor Lidia Muntean şi gimnaziul Roghi, profesor Lilia Popov .

Obiectivele seminarului au fost realizate şi cadrele didactice au obţinut un eficient suport didactic informaţional şi material. Aduc sincere mulţumiri doamnei Ana Postolachi, pentru informaţiile oferite în desfăşurarea acestei întruniri şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv în această activitate.
                                                  

Andrieş Valentina, specialist principal 
                                                    în problemele învăţămîntului preuniversitare

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

MATEMATICA ESTE REGINA ŞTIINŢELOR - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta