Harta site-ului
Ajutor
Măsuri suplimentarea pentru prevenirea accidentelor pe apă şi înecurilor în perioada caniculară
Măsuri suplimentarea pentru prevenirea accidentelor pe apă şi înecurilor în perioada caniculară

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a solicitat în cadrul şedinţei operative de astăzi cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, Aparatul preşedintelui, serviciilor desconcentrate, Comisariatului raional de poliţie Dubăsari să întreprindă toate măsurile posibile întru evitarea cazurilor de înec în raza teritoriului raionului, reieşind din specificul că toate localităţile se află pe malul rîului Nistru. Preşedintele a solicitat, amenajarea locurilor speciale pentu scăldat, informarea populaţiei şi consultarea cu primarii localităţilor ieşirile în teritoriu a colaboratorilor de poliţie şi patrularea obligatorie în zilele de odihnă pe plajele din teritoriu,  respectiv, cu prezentarea informaţiilor despre măsurile întreprinse în fiecare zi de luni în cadrul şedinţelor operative.

În urma informaţiilor prezentate de aceştia, Preşedintele raionului a specificat unele aspecte de activitate pentru săptămîna curentă. Printre acestea, au fost menţionate:
- V. Ţanga, specialist în protecţie civilă, Secţia administraţie şi servicii publice, Secţia situaţii excepţionale (A. Gîncu), arhitectorul – şef (Gh. Morarenco), Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului (dna E. Nicolaev) în comun cu primăria Oxentea şi consilierii locali, ca urmare a vizitei în teritoriu a edilului raionului şi în urma mai multor adresări din partea locuitorilor din localitate, să examineze decizia Consiliului local privind repartizarea locurilor de pămînt pentru construcţia casei de locuit (în locul căsuţelor de tutun). Dl Preşedinte a cerut să fie reexaminată situaţia, deoarece pe suprafaţa respectivă există pericol sporit de inundaţii. Comisia stabilită este obligată să prezinte informaţiile şi măsurile întreprinse în termen de 10 zile lucrătoare.
- Vicepreşedintele raionului (dna R. Spinovschi) şi Direcţia agricultură şi cadastru (dl Popescu V.) va organiza o şedinţă de lucru cu privire la examinarea situaţiei Fabricii de conserve Coşniţa, cu participarea primarului de Coşniţa şi reprezentanţii fabricii.
- Administratorul COCT Prietenia (dna N. Torpan) va organiza o întîlnire de lucru a Preşedintelui raionului cu educatorii întru revizuirea programului de activitate desfăşurat în perioada estivală.
- Direcţia învăţămînt, tineret şi sport (dna L. Braducean) şi Direcţia asistenţă socială (dl V. Vancea) vor consulta ministerele de resort în vederea soluţionării problemelor legate de Centrul Concordia (achitarea plăţii pentru arendarea manualelor şi alimentarea copiilor din cadrul Centrului ce îşi fac studiile la gimnaziu; instituţionalizarea copiilor în grădiniţa locală).
- DGÎTS (dna L. Braducean) va ţine la control pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar;
- Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere (dna L. Cazac) vor monitoriza realizarea concursul raional „Cel mai bun antreprenor”;
- Şefii secţiiilor/direcţiilor vor ţine la control realizarea Deciziilor Consiliului raional şi programele naţionale.

În cadrul şedinţei au fost discutate şi alte chestiuni, şi anume: activitatea instituţiilor de învăţămînt în noul an de studiu 2012 - 2013; desfăşurarea campionatului raional la fotbal şi rezultatele obţinute al echipelor participante; expedierea repetată a statelor de personal spre avizare Cancelariei de Stat; gestionarea şi implementarea proiectelor investiţionale cîştigate de către primăriile din raion oferite de PNUD; desfăşurarea cursurilor privind granturile şi bursele oferite de către fundaţia internaţională „Visegrad” – granturi şi burse în domeniul social, cultural, educaţional, tineret,schimb de experienţă, etc.

Ec. Racoveţ
Şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Măsuri suplimentarea pentru prevenirea accidentelor pe apă şi înecurilor în perioada caniculară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta