Harta site-ului
Ajutor
Marşul Victoriei la Oxentea
Marşul Victoriei la Oxentea

La 6 mai, a.c., în satul Oxentea a avut loc o manifestare frumoasă din trei compartimente, organizată de Direcţia Cultură şi Turism a Consiliului Raional Dubăsari ( şef Direcţie D-na Valentina Semionov) şi Primăria satului-gazdă. Evenimentul a cuprins Marşul Victoriei, consacrat aniversării a 67 a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea  Patriei, unde au participat 6 fanfare din raionul Dubăsari, Festivalul-concurs raional al fanfarelor şi colectivelor de instrumente aerofone, şi sărbătorirea jubileului a 60 de ani al fanfarei satului Oxentea.
        Sărbătoarea a fost inaugurată cu un discurs de felicitare al d-lui primar de Oxentea, Valeriu Rusu. Din partea Consiliului raional Dubăsari a luat cuvînt dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului. În scenă au fost invitaţi şi menţionaţi cu diplome de merit şi mici cadouri muzicienii, care au cîntat în fanfara satului de la înfiinţarea ei: Gheorghe Leca, Ştefan Leca, Ilie Bulat, Vasile Guriţenco, Petru Ghiderman, Petru Savin. O surpriză plăcută pentru locuitorii Oxentei şi cei invitaţi a fost prezenţa Preşedintelui raionului Dubăsari, a d-lui Grigore Policinschi, care a felicitat din suflet pe toţi omagiaţii şi participanţii la acest eveniment.
   Sătenii şi oaspeţii manifestărilor au avut de savurat clipe frumoase, admirînd Fanfara Ministerului Apărării, care a prezentat un program inedit de muzică de divertisment, inaugurînd sărbătoarea. Apoi toate fanfarele din raion au trecut în marş solemn din centrul satului spre Casa de Cultură. Acolo s-a desfăşurat trecerea în revistă a fanfarelor, colectivelor de instrumente aerofone şi sărbătorirea Jubileului a 60 de ani al fanfarei din Oxentea.
    De cele mai multe aplauze s-a bucurat colectivul din satul Ustia. Au prezentat programe interesante, la un nivel profesional şi fanfarele din Doroţcaia, Oxentea, Holercani.
    La finisarea concertulu, juriul a apreciat nivelul profesionist al colectivelor. Dl Vasile Fedoreanu, specialist la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, a amintit tuturor, că raionul Dubăsari e unicul din Moldova, unde mai există 6 fanfare, care duc faima muzicienilor de altă dată şi altoiesc gustul pentru o muzică bună generaţiei în creştere.
    Colectivele, care s-au prezentat la concert, au avut fericirea de a avea diplome de participare şi cadouri din partea Consiliului raional Dubăsari. În linii generale sărbătoarea a reuşit. Pe viitor e de dorit, ca să fie o conlucrare mai fructuoasă între reprezentanţii Consiliului raional şi subiecţii puterii locale, pentru a evita unele mici greşeli de organizare.

Tatiana Juc, secretar responsabilLasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Marşul Victoriei la Oxentea - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta