Harta site-ului
Ajutor
M.Eminescu-poet al timpului modern
M.Eminescu-poet al timpului modern

    

Să ne aducem pururi aninte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi  scriitorii neamului nostru, apărut pe neaşteptate  în literatura lîncedă  şi convenţională a epocii.În viaţa lui  scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute pînă astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică; a dat cuvintelor simple valori noi  şi surprinzătoare, sentimentelor  adîncime unică, viziunilor orizont nemărginit.
   Pe lîngă acest progres al artei scrisului, Eminescu a îmbogăţit limba şi a legat poezia  cultă de producţiile din veac ale cîntăreţilor anonimi ai neamului.Acest monument măreţ al literaturii poporului nostru a fost  clădit în mai puţin  de douăzeci de ani, prin care se numără şi anii de suferinţă  cînd poetul  a fost copleşit de o boală necruţătoare , care în 1889 i-a întrerupt  cursul vieţii.
     În ajunul Sărbătorii Naţionale „Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu” în edificiul Bibliotecii publice şi Bibliotecii publice pentru copii au fost organizate  un şir de acţiuni  culturale dedicate împlinirii  a 162 de ani de la naşterea celui mai mare poet al timpului, poetul a cărui creaţie literară, noi, bibliotecarii, trebuie să o facem cunoscută cititorilor noştri, prin ei să o transmitem şi generaţiilor viitoare.
     Acţiunile  culturale au demarat cu ora literară  „M.Eminescu- geniu al veşniciei noastre”, la care ne-am propus să oferim celor prezenţi informaţii mai ample despre viaţa şi activitatea poetului, nelipsind lectura celor  mai îndrăgite versuri.
    Un alt grup de cititori au fost invitaţi   la o revistă bibliografică „Eminescu- nume sfînt”.Apoi ei au fost antrenaţi într-un concurs literar  „Poezia lui Eminescu pe înţelesul tuturor”.Cei prezenţi au avut mai multe sarcini: de a menţiona titlul poeziei după un fragment, de a recita o poezie după un cuvîntl-cheie  din opera poetului, de a răspunde  la cîteva întrebări  cu trei variante de răspuns din viaţa şi activitatea scriitorului.Toţi participanţii au dovedit că cunosc  multe amănunte despre viaţa şi activitatea  lui M.Eminescu, cunosc poezia  genialului poet, dar  cei mai activi s-au dovedit a fi:E.Popa, M.Gavrilaş, M.Sandu, O.Gavrilaş , ş.a.
    Interesant a decurs  ora de poezie „Eminesu, flacără nestinsă”, la care participanţii nu numai că au recitat versuri , dar au şi  au interpretat  cîntece şi romanţe pe versurile eminesciene.
    Pentru toţi beneficiarii  împătimiţi de creaţia marelui poet a fost organizată prezentarea de carte „Eminescu-omul şi poetul”.
    N-ar fi fost întregite aceste activităţi  fără organizarea expoziţiilor de carte ”Eminescu nemuritor” şi „Toate duc la Eminescu, toate de la Eminescu vin”, la care au fost expuse atît ediţii vechi, cît şi volume  recent intrate în colecţiile bibliotecilor.
  Unii cititori înzestraţi cu talent au participat la concursul de desen „Eminescu –cel mai drag poet”.Astfel, Natalia Gavrilaş, Margareta Postică, Merineanu Dan, Mariana Popa, Aliona Isac, Merineanu Daniela   în desenele lor ne-au prezentat creaţia eminesciană în diferite ipostaze:natura, dragostea, dorul, mama şi iubita.
   A vorbi despre  Mihai Eminescu este ca şi cum ai privi în adîncurile cele mai profunde ale fiinţei tale pentru a vedea lumina bucuriei nepătrunse şi a o înălţa în faţa lui Dumnezeu, pentru că este cu neputinţă ca fiinţa umană, gîndindu-se la nemurire să nu cuprindă cu privirea icoana nemuritorului Eminescu.
                                          
Eugenia Procop, Vera Oxente,
                                        
 Biblioteca publică, s.Molovata
 Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

M.Eminescu-poet al timpului modern - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta