Harta site-ului
Ajutor
Lucrul cu comunitatea. Mobilizarea comunității.
Lucrul cu comunitatea. Mobilizarea comunității.

Serviciul de asistenţă socială comunitară are drept scop prestarea asistenţei sociale pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel de comunitate. Asistentul social comunitar este un actor important în comunitate, specialist în domeniul asistenţei sociale, care ia legătura cu persoanele în dificultate, evaluează nevoile lor şi asigură accesul lor la prestaţii băneşti şi servicii sociale existente la nivel de comunitate sau de raion. El oferă sprijin persoanei şi familiei în soluționarea problemelor de ordin financiar, social, emoţional în scopul susţinerii independenței, asigurării integrității familiei, menținerii copiilor, vîrstnicilor și persoanelor cu disabilități în cadrul familiei și în comunitate. Asistentul social comunitar conlucrează cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluționării situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate. Conform programului de activitate al Direcție asistență socială Dubăsari, Serviciul de asistență socială comunitară au prezentat măsurile şi problemele cu care s-au confruntat pe parcursul lunii octombrie 2012.
În total pe tot raionul Dubăsari au fost 467 cetățeni audiați de către asistenții sociali din comunități, au fost vizitați la domiciliu 162 de beneficiari, conform listelor de plată au beneficiat de ajutor social 255 de persoane cu o suma de 203011 mii lei. Din partea Fondului local de susținere socială a populației la 60 de beneficiari în sumă totală de 27300 lei li s-au acordat pentru procurarea produselor alimentare și a medicamentelor, au fost distribuite mijloloace financiare din partea Fondului local de susținere socială a populației în în sumă de 2000 lei pe luna octombrie pentru cantina socială din satul Oxentea. La fel au fost organizate ședinți pentru ocrotirea dreptului copilului de comun acord cu APL, obiectivul principal al Comisiei pentru protecția dreptului copilului aflat în dificultate constă în garantarea şi promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, ţinînd seama, în primul rînd, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Totodată, Comisiile trebuie să asigure alegerea formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate.
În cadrul consiliului raional a fost organizată de către specialiștii DAS o supervizare în grup cu toți asistenții sociali comunitari unde sau discutat problemele cu care se confruntă de zi cu zi. Asistenții sociali comunitari care mobilizează comunitatea nu sunt lideri, ci facilitatori. Sarcina este de a-i feace pe oameni să ia decizii pentru sine și de a deține controlul asupra rezultatelor acestor decizii. Contribuția fiecăruia la acest proces este valoarea. Asistentul social comunitar apreciază toate deprinderile și cunoștințele în mod egal. Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei și comunității în vederea depășirii situației dificile, precum și asigurarea integrării sociale eficiente.Șef Serviciu asistenţă socială comunitară
Olga Vascan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Lucrul cu comunitatea. Mobilizarea comunității. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta