Harta site-ului
Ajutor
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data de 25 a lunii a
Vizite: 472
Data: 2018-03-28
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Continuitatea Proiectului ”Asigurarea unui proces de educație incluzivă pentru toți copiii la nivelul instituției de învățământ preșcolar”
O nouă întâlnire, un nou schimb de practici atât de necesare cadrelor didactice de pe ambele maluri ale Nistrului, întru organizarea și realizarea procesului instructiv-educativ pentru copiii cu dificultăți în dezvoltare, realizat în cadrul Proiectului ”Asigurarea unui proces de educație incluzivă pentru toți copiii la nivel de instituție de învățământ”,
Vizite: 467
Data: 2018-03-28
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Întreruperi programate ale energiei electrice în localitățile raionului
S.A. „RED-Nord” anunță, pentru perioada 02-06.04.2018, întreruperi programate ale energiei electrice. În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică în următoarele localități ale raionului Dubăsari: 2 aprilie 2018: s. Pohrebea (parțial) – 09:00-13:00. 4 aprilie 2018: s. Pîrîta (parțial) – 09:00-13:00. 5 aprilie 2018: s. Pîrîta
Vizite: 585
Data: 2018-03-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Problemele din domeniul cadastral analizate în cadrul unui seminar-instructiv
Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, pe data de 22.03.2018, în incinta Consiliului raional, s-a petrecut seminarul instructiv cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriilor din localităţile raionului, care a fost petrecut de dl S. Guvir, şeful Direcţiei agricultură şi cadastru. La întrunirea dată
Vizite: 699
Data: 2018-03-26
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului
     La data de 20.03.2018, conform planului de acțiuni al Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, a avut loc ședința de lucru cu următoarea ordine de zi: - Cu privire la activitatea Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului în anul 2017 și aprobarea Planului de acțiuni al CRPDC pentru anii 2018-2019. Raportor:
Vizite: 857
Data: 2018-03-26
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Devin-o reprezentant al sectorului privat din raionul Dubăsari în calitate de membru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a unui reprezentant al sectorului privat din raionul Dubăsari, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, va activa în calitate de
Vizite: 518
Data: 2018-03-26
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Şefii de secţii și direcţii ai subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari s-au întrunit în şedinţă ordinară operativă
Conform planului de activitate a Consiliului raional și a ordinei de zi, azi luni 26 martie, la ora 09.00, șefii de Secții și Direcții s-au întrunit în ședința operativă condusă de către Vicepreședintele raionului pe domeniul social, dna Maria Jimbei, reieșind din faptul că Președintele raionului, dl Grigore Policinschi, se
Vizite: 505
Data: 2018-03-26
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Informație privind valorificarea resurselor financiare în anul 2017 de către AOFM
Valorificarea mijloacelor financiare la compartimentele protecția socială  și ajutor de șomaj a șomerilor înregistrați la AOFM Dubăsari în anul 2017: 1. La protecția socială s-au executat 425.45 mii lei si anume: - Cheltuieli pentru medierea muncii, informarea și consilierea profesională a șomerilor 5.3 mii lei pentru organizarea a 12 seminare training “Clubul
Vizite: 361
Data: 2018-03-26
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
ActivitateaAgenției pentru ocuparea forței de muncă pe parcursul anului 2017
În baza Legii 39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, Hotărârii Guvernului nr.639 din 05.06.2006 cu ulterioarele modificări, privind acordarea ajutorului de şomaj deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, inclusiv angajaţilor agenţilor
Vizite: 350
Data: 2018-03-26
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Corectitudinea şi calitatea perfectării documentaţiei conform Nomenclatorului
La data de 23 martie 2018, în incinta gimnaziului Pârâta, s-a organizat seminarul cu tema: ,,Corectitudinea şi calitatea perfectării documentaţiei cabinetelor metodice conform Nomenclatorului în vigoare”, cu directorii adjuncţi pentru instruire. Seminarul a început cu partea practică, s-au prezentat 8 ore publice, unde toate au fost apreciate cu calificativul “Foarte bine”.
Vizite: 785
Data: 2018-03-23
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta