Harta site-ului
Ajutor
Sesiune de instruire pentru profesioniştii din domeniul social partea I „ Managementul emoțiilor și soluționarea conflictelor”, partea II ,,Educația vocațională și angajarea în cîmpul muncii a persoa
Pe data de 12 iulie 2016, în cadrul Dirtecției asistență socială și protecției familiei Dubăsari, Keystone human service Moldova, în parteneriat cu specialiștii din cadrul DASPF, au desfăşurat sesiunea de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema: partea I„ Managementul emoțiilor și soluționarea conflictelor”, partea II  ,,Educația vocațională și angajarea în
Vizite: 77
Data: 2016-07-12
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Ministrul tineretului şi sportului, domnul Victor ZUBCU, în vizită de lucru în raionul Dubăsari
La data de 11 iulie curent, în raionul Dubăsari, cu o vizită de lucru s-a aflat Victor ZUBCU, Ministrul tineretului şi sportului. Şedinţa de lucru a debutat cu cuvîntul de salut a Preşedintelui raionului, domnul Grigore POLICINSCHI, care a salutat prezenţa domnului Zubcu cît şi participanţii, conducători ai serviciilor desconcentrate
Vizite: 195
Data: 2016-07-12
autor: Secția administrație și servicii publice
AVIZ !
În conformitate cu Instrucţiunea „Cu privire la modul de ridicare, predare şi comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depăşeşte 10000 lei” (”Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 21-24 din 03.02.2006) Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Dubăsari anunţă concursul de selectare a mandatarilor, prin intermediul cărora vor fi comercializate
Vizite: 183
Data: 2016-07-11
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Cerințe generale cu privire la transportarea produselor alimentare
Transportarea produselor alimentare se realizeaza numai cu mijloace de transport autorizate sanitar - veterinare care îndeplinesc cerințele legislației în vigoare. Transportul produselor alimentare se va efectua în funcție de perisabilitatea acestora, care să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și protecția împotriva contaminării (cu praf, dăunători
Vizite: 314
Data: 2016-07-08
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
RECOLTAREA A DEMARAT
Astăzi, 08.07.2016, sub preşedenţia vicepreşedintelui raionului dl. Valerie Sandul, a fost convocată şedinţa de lucru a Direcţiei agricultură şi cadastru de comun cu reprezentanţii Inspectoratelor de Stat -  supravegherea  tehnicii agricole „Intehagro” dl. V. Novacovschi, Ecologie dl. V. Chirilov, Serviciul antiincediar a Serviciului Situaţii Excepţionale dl. Il. Gavrilaş, în cadrul
Vizite: 385
Data: 2016-07-08
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
Parteneri români într-o vizită de lucru în raionul Dubăsari
În temeiul şi întru realizarea Acordului de colaborare încheiat între Consiliul raional Dubăsari şi Consiliul Judeţean Buzău, cu o vizită de lucru în raion, pe data de 7 iulie 2016, s-a aflat preşedintele CJ Buzău, dl Petre Emanoil Neagu, însoţit de mai mulţi specialişti din cadrul structurilor judeţene. În discuţia
Vizite: 255
Data: 2016-07-08
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Vizită de lucru la Casa de copii de tip familial din satul Holercani
Casa de Copii de Tip Familial (CCTF) reprezintă o instituţie creată în baza unei familii în scopul întreţinerii parţiale, educaţiei copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească. Se creează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II, adoptată în baza cererii părinţilor-educatori, a actelor anexate la aceasta
Vizite: 259
Data: 2016-07-08
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie
„Tinerii sunt viitorul iar viitorul este condus prin educaţie” în acest context la data de 07 iulie curent Şef Direcţie economie buget şi finanţe- L.Cazac, Şef Direcţie învăţămînt- L.Brăducean, Şef Direcţie construcţie- E.Nicolaev, împreună cu Consilierii raionali au vizitat instituţiile de învăţămînt din localităţile Molovata Veche, Oxentea, Holercani. Scopul vizitei
Vizite: 160
Data: 2016-07-08
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Reţinut de poliţie pentru incendierea a 18 gospodării
Un tînăr de 23 de ani din localitatea Mihăileni, raionul Rîșcani este cercetat penal și se află în arestul poliției, fiind bănuit de distrugerea și deterioarea intenționată de bunuri. Pe parcursul lunilor mai-iunie, curent în localitatea Mihăileni au avut loc o serie de incendii, cauzînd daune materiale proprietarilor, estimate la circa
Vizite: 156
Data: 2016-07-07
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Repartizarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului semestru I
Ajutorul social este o sumă de bani plătită lunar familiilor defavorizate care se află într-o situație de dificultate financiară, pînă cînd acestea reușesc să revină la un trai independent. La stabilirea prestației date sunt luate în considerație toate veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași locuință și se întrețin dintr-un buget comun. Pe
Vizite: 148
Data: 2016-07-07
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta