Harta site-ului
Ajutor
​Modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.
Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 1.     La art. 1al. (2), lit. b) va avea următorul cuprins: ,,b) stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și
Vizite: 131
Data: 2017-01-20
autor: djru Direcția juridică și resurse umane
Împreună cu tinerii dezvoltăm comunitatea digitală din Oxentea
14 tineri din s. Oxentea r-ul Dubăsari şi-au făcut viaţa mai colorată, mai interesantă folosind Tehnologiile Informaţionale puse la  dispoziţie de biblioteca  publică  din localitate. Biblioteca publică a reuşit să instruiască 14 utilizatori, să utilizeze tehnologiile  informaţionale în cadrul proiectului    „Împreună cu tinerii dezvoltăm comunitatea digitală” oferite  de Programul Novateca
Vizite: 140
Data: 2017-01-19
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Valeriu MUNTEANU, ministrul mediului s-a întîlnit cu administraţia publică locală din raionul Dubăsari
La data de 17 ianuarie curent, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu, s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, vicepreședinţii raionului - Maria JIMBEI şi Valeriu SANDUL, primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate şi descentralizate, funcționari ai Consiliului raional
Vizite: 302
Data: 2017-01-18
autor: Secția Administrație și Servicii Publice
Şedinţă de lucru cu contabilii şefi ai instituţiilor bugetare şi primăriilor
Pe data de 11.01.2017 în  incinta Consiliului raional  Dubăsari, de către Direcția Economie, Buget și Finanțe (DEBF) a fost organizată ședința de lucru privind: 1. Particularităţi de întocmire  şi prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2016, s-a atenționat asupra cadrului legislativ și normativ pe care este bazată raportarea bugetară pentru simestrul
Vizite: 275
Data: 2017-01-18
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu
Umanitatea nouă îl primeşte pe Eminescu  între luminile nestinse ale conştiinţei sale. El trece astăzi pe drumul, tot mai larg dezgrădit, înspre inima popoarelor. Pătrunde în casele oamenilor muncitori, în şcolile şi bibliotecile visate de el; aduce opera ca triumfătoare,dîndu-le-o tuturora-carte de căpătâi.   (Andrei Lupan) Eminescu este considerat ultimul mare romantic 
Vizite: 155
Data: 2017-01-18
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Sărbătoarea Naţională "Ziua comemorării a 167 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu"
  Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici la 15 ianuarie 1850, Botoşani) a fost un poet, prozator şi jurnalist român. Copilăria a petrecut-o la Botoşani şi Ipoteşti în casa părintească şi prin împrejurimi într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura, stare evocată cu adâncă nostalgie în poezia
Vizite: 101
Data: 2017-01-17
autor: Biblioteca raionala Biblioteca raionala
COPII INFORMAȚI-COPII PROTEJAȚI
 La 17 ianuarie curent, angajații IP Dubăsari au desfășurat sesiuni de informare, cu participarea elevilor instituțiilor preuniversitare de învațământ din teritoriu. Copiii au fost familiarizați cu regulile de circulație rutieră, în timpul deplasării la lecții şi spre casă. De asemenea, a fost discutat și comportamentul în afara orelor, la joacă sau plimbare.  Având
Vizite: 219
Data: 2017-01-17
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
FESTIVALUL ONG MARTIE 2017
În perioada februarie - martie 2017, Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA”  va desfășura concursul național de selectare a participanților la Festivalul adresat ONG-urilor din Republica Moldova, activitate din cadrul proiectului "Cooperarea între societatea civilă moldo-estoniană în promovarea bunei guvernanțe", implementat de Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” în parteneriat
Vizite: 174
Data: 2017-01-17
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Şcoala Tînărului Conducător la cea de-a XVI-a ediţie
În perioada 20-22 ianuarie curent, în incinta Centrului de Odihnă pentru Copii şi Tineret ,,Prietenia” din c. Coşniţa, se va desfăşura Şcoala Tînărului Conducător (ŞTC), ediţia a XVI-a, cu genericul ,,Responsabilitate, atitudine, comunicare”. În cadrul sesiunilor, tinerii vor discuta diverse subiecte printre cele mai importante fiind: Rolul Consiliilor locale a Tinerilor;
Vizite: 494
Data: 2017-01-16
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției
Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-ul Dubăsari, pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru comunică despre unele modificări şi completări la Codul fiscal, operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477, art.947) în partea ce ţine de regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi profesionale în
Vizite: 149
Data: 2017-01-16
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta