Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali întruniţi în şedinţă ordinară de lucru
În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 173-n din 15 noiembrie 2016 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 25 noiembrie 2016, ora 1400, în sala mică de şedinţe a Î.M.”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”” s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu
Vizite: 338
Data: 2016-11-30
autor: Secretarul Consiliului raional, Sergiu Grigoriev
Activitatea şomerilor cu statut special din raionul Dubăsari
Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru şi a „Graficului zilelor de lucru a şomerilor cu statut special” aprobat de către primarii s. Doroţcaia şi c. Coşniţa, la data de 28.11.2016 de către specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru, dna M. Dicusar şi dna T. Bulat, s-a efectuat o vizită de
Vizite: 243
Data: 2016-11-29
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
Tîrgu Bujor (Galaţi) și Dubăsari au devenit prieteni
Raionul Dubăsari din Republica Moldova și Orașul Tîrgu Bujor, județul Galați, România au devenit prieteni între unitățile administrativ - teritoriale. Președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI și Primarul orașului Tîrgu Bujor dl Laurențiu Viorel GÎDEI, au semnat la 25 noiembrie, un acord de parteneriat care prevede susținerea reciprocă, stabilirea şi dezvoltarea
Vizite: 195
Data: 2016-11-29
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Kickboxerii şcolii sportive apreciaţi de către conducerea raionului
În data de 28 noiembrie, după lungi perioade de admiraţie a rezultatelor frumoase în cadrul mai multor competiţii sportive, preşedintele raionului d-nul Grigore POLICINSCHI, a primit în vizită campionii sportivi : Boşcanean Igor, Tinei Alexandru, Larionov Cristi şi Bucătaru Sergiu, şi antrenorul lor Gherlac Andrian. Copii au venit cu rezultatele frumoase
Vizite: 662
Data: 2016-11-29
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
3 decembrie – Zi Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
În contextul consemnării zilei de 3 decembrie – Zi Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, dar şi în scopul creşterii şanselor de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa  muncii, a gradului de informare privind serviciile prestate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, locurile de munca libere înregistrate
Vizite: 203
Data: 2016-11-28
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Noi funcționari confirmați în funcție publică
În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menționate, odată cu numirea în funcție publică funcționarului public i se stabilește o perioadă de probă de 6 luni.
Vizite: 989
Data: 2016-11-28
autor: djru Direcția juridică și resurse umane
Modul de acordare a indemnizației paternale
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 405 – 414  (5838-5847) din 25.11.2016, au fost publicate modificările și completările ce se operează în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale. Astfel, în regulament se menționează că pot beneficia de indeminizația paternală,
Vizite: 158
Data: 2016-11-28
autor: djru Direcția juridică și resurse umane
Finalizarea cu succes a proiectului „Termoizolarea faţadei, înlocuirea tîmplăriei" la Liceul teoretic din s. Doroţcaia cu suportul Fondului pentru Eficienţă Energetică
La data de 28.11.2016 de către Administraţia liceului teoretic s. Doroţcaia de comun cu Consiliul raional Dubăsari, Direcţia construcţii, a fost organizată comisia de recepţie la finisarea lucrărilor, proiectului „Termoizolarea faţadei, înlocuirea tîmplăriei la Liceul teoretic s. Doroţcaia”. În cadrul comisiei au participat  reprezentanţii Fondului pentru Eficienţă Energetică experţii de
Vizite: 559
Data: 2016-11-28
autor: Direcția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Balul Boboceilor la Doroţcaia
La data de 25 noiembrie 2016 s-a desfăşurat sărbătoarea „Balul Boboceilor” în incinta L.T. „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, Grigoriopol. La această frumoasă activitate s-au prezentat diverse numere artistice: dans, cîntece, recital, scenete pentru a impresiona părinţii, profesorii şi colegii. Cu un mesaj de felicitare au venit şi cei mai
Vizite: 325
Data: 2016-11-28
autor: Direcţia Învăţămînt General Dubăsari
Şedinţa operativă de lucru a Consiliului raional Dubăsari din data de 28.11.16
Astăzi, în data de 28 noiembrie 2016, în conformitate cu programul de muncă, a avut loc şedinţa operativă de lucru a preşedintelui raionului Dubăsari d-nul Grigore POLICINSCHI cu colaboratorii din cadrul consiliului dat. La ordinea de zi au fost aduse informaţii privind realizările şi sarcinele propuse pentru săptămâna curentă. Preşedintele
Vizite: 244
Data: 2016-11-28
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta