Harta site-ului
Ajutor
Raionul Dubăsari îşi face noi prieteni în regiunile din Rusia
Un obiectiv primordial al conducerii raionului Dubăsari este de dezvoltare social – economică a regiunii şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei din zona respectivă de securitate a Republicii Moldova. În acest scop, se promovează atragerea noilor investitori sau potenţiali finanţatori ai diverselor proiecte economice în această zonă, inclusiv autoritatea
Vizite: 261
Data: 2017-02-01
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Cum pot beneficia de bilete de reabilitare/recuperare balneosanatorială persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi
Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități este aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 06.05.2010: Categoriile de beneficiari și periodicitatea asigurării cu bilete: 1. Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la
Vizite: 222
Data: 2017-02-01
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Consultaţie publică asupra proiectului subvenţionării agriculturii pentru anii 2017-2020
La data de 31.01.2017 în incinta Consiliului raional Dubăsari s-a petrecut şedinţa de lucru pentru discutarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural. La şedinţă au luat parte: dl V. Sandul, colaboratorii Direcţiei agricultură şi
Vizite: 207
Data: 2017-02-01
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
A fost aprobat un nou model de Fișa postului pentru funcționarii publici
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 24-29 (5947-5952) din 27.01.2017, au fost publicate modificările și completările ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, și anume în
Vizite: 237
Data: 2017-02-01
autor: djru Direcția juridică și resurse umane
Poveştile digitale prin viaţa la Bibliotecă
Biblioteca Publică pentru Copii Molovata este una din cele 7 biblioteci din raion implicate în implementarea Proiectului „Împreună cu tinerii dezvoltăm comunitatea digitală”. Astfel, în urma unor instruiri, bibliotecarii revenind în  localităţile lor au iniţiat diverse activităţi în domeniul Digital Storytelling cu ajutorul tabletei câştigate prin intermediul proiectului, care oferă
Vizite: 186
Data: 2017-01-31
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
IP IARD - soluţii pentru afacerea TA !!!
IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” lanseaza campania de selectare a noilor rezidenți !!! Oferim: - spații pentru dezvoltarea afacerii DVS; -  servicii de consultanță; - credite de pînă la 60 000 lei fară gaj și fară dobîndă; - sala de sedinţă dotată tehnic - posibilitatea de a participa la seminare, proiecte, expoziții etc. Prețul pentru arendă
Vizite: 205
Data: 2017-01-31
autor: IARD
Adunarea generală a locuitorilor din s. Doroţcaia
La invitaţia primarului, dl Valeriu Berzan, preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, locuitorii satului Doroţcaia, la data de 27 ianuarie curent, s-au întrunit la adunarea generală. De asemenea, la adunare a luat parte şi dna Marina Soltan, şef al Inspectoratului Fiscal Dubăsari. În cadrul şedinţei date cetăţenii au avut ocazia de
Vizite: 812
Data: 2017-01-31
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Raport anual biblioteconomic 2016
  Biblioteca ca parte integrală a sistemului Național Informaţional şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice tip este astăzi parte indispensabilă a infrastructurii culturale, educaţionale şi de comunicare a unei societăţi. Ea are drept scop prioritar dezvoltarea, protejarea şi valorificarea colecţiilor cultural – literare, asigurând accesul
Vizite: 150
Data: 2017-01-30
autor: Direcţia cultură şi turism
Atelier de lucru în vederea implementării noului mecanism al desemnării procentuale ,,Legea 2%”
Mecanismul de desemnare procentuală numit şi mecanismul 2% este o modalitate indirectă prin care statul susţine financiar activitatea organizaţiilor necomerciale şi al cultelor. Pe data de 26 ianuarie curent reprezentanţii secţiilor, direcţiilor din cadrul Consiliului raional, Centrului de sănătate Dubăsari, directori ai instituţiilor de învăţământ, inspectoratului fiscal de stat şi ai
Vizite: 669
Data: 2017-01-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
ÎN AŞTEPTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE
  Suntem în plinul iernii, însă agricultorii fac planurile privitor la rentabilitatea producerii producţiei agricole în anul curent. O astfel de întrunire cu circa 80 la număr de agenţi economici din sectorul agrar a raioanelor Dubăsari şi Criuleni a avut loc pe data de 24.01.2017 în or.Criuleni.             Compania „BioProtect” SRL, care
Vizite: 196
Data: 2017-01-25
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta