Harta site-ului
Ajutor
Reuniunea metodică pentru șefii comisiilor metodice din învățământul primar
Reuniunea metodică cu caracter informațional s-a desfășurat la data de 20.08.2018, în incinta gimnaziului Ustia. Aici, șefii comisiilor metodice din învățământul primar și cadrele didactice au discutat asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2017-2018, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile
Vizite: 451
Data: 2018-08-21
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Anunț
Direcția Învățământ General Dubăsari vă invită să ne onorați cu prezența Dumneavoastră la Conferința pedagogică raională cu genericul: ,,Împreună pentru educație de calitate”, care va avea loc la data de 23 august 2018, ora 10:00, în casa de cultură raională Coșnița.
Vizite: 467
Data: 2018-08-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Reuniunile metodice - startul pentru anul școlar 2018 - 2019
În perioada 13 - 20 august în incinta gimnaziului Ustia se organizează şi desfăşoară reuniunile metodice raionale. În această perioadă toate cadrele didactice la toate disciplinele de studii din raion vor primi Scrisorile metodice disciplinare în baza cărora îşi vor organiza demersul educaţional la disciplina predată. Colaboratorii Direcţiei învăţământ general
Vizite: 875
Data: 2018-08-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Sesiunile de formare a învățătorilor la clasa I
În conformitate cu prevederile art. 140, al. (1), pct. e) al Codului educaţiei al Republicii Moldova, şi în baza Ordinului MECC nr. 176 din 20.02.2018 „Cu privire la Planul de acţiuni pentru dezvoltarea curriculară în învăţământul general, 2018” au fost organizate şi desfăşurate în incinta gimnaziului Ustia, în zilele de
Vizite: 458
Data: 2018-08-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Instruirea formatorilor locali
Pentru punerea în aplicare a reformelor curriculare, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a organizat şi desfăşurat în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în perioada 08-12.08.2018, instruirea formatorilor locali (învăţământul primar, disciplinele Dezvoltarea personală, Educaţia pentru sănătate, Educaţia tehnologică).  Din raion au fost selectate unele dintre cele mai bune cadre didactice
Vizite: 688
Data: 2018-08-20
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Salarii majorate în sectorul bugetar
Pe 17 august 2018 a intrat în vigoare Modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În acest context, Direcția juridică și resurse umane aduce la cunoștința salariaților despre următoarele modificări: - La articolul 8: Alineatul (21) va avea următorul cuprins: ,, Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor
Vizite: 954
Data: 2018-08-20
autor: Direcția juridică și resurse umane
Anunţ "Reconstructia acoperiusului bloc "B" la Gimnaziul Pirita, rl Dubasari "
  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 18/03784   Autoritatea contractantă Consiliul Raional Dubasari Adresa s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii Telefon/fax 024844746 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZAC LILIA Obiectul achiziţiei Reconstructia acoperiusului bloc "B" la Gimnaziul Pirita, rl Dubasari Cod CPV 45453000-7 Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică s.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii Limba în
Vizite: 376
Data: 2018-08-20
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Instituțiile de învățământ preuniversitar și preșcolar sunt gata de activitate
În perioada 14 - 16 august a.c., în conformitate cu prevederile legale ce ţin de pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2018 - 2019 s-a orgenizat evaluarea pregătirii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar pentru noul an de studii 2018 - 2019. Comisia de evaluare şi apreciere a
Vizite: 502
Data: 2018-08-17
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Competiții republicane între nevăzători și slabvăzători, ediția anului 2018
În acest an, sportivii slabvăzători din raionul Dubăsari au participat din nou la competiții republicane între nevăzători și slabvăzători organizate de Asociația Obștească ,,Asociația Nevăzătorilor din Moldova” (AO ANM), Federația Sportivilor Nevăzători din Moldova în comun cu Consiliul Raional Hîncești și Consiliul Raional Călărași. În perioada 26-29 iulie 2018, delegația sportivă
Vizite: 580
Data: 2018-08-17
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Implimentarea Proiectului ,,Gestionarea Resurselor de Apă pe Nistru”
Azi 16 august 2018, membrii Consiliului de coordonare a proiectului Gestionarea Resurselor de Apă pe Nistru finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), moderatori Hanns-Bernd  Kuchta, Manager de proiect, Mircea Ursu, coordonator naţional al proiectului, Luchianov Maria specialist principal ADR Centru, din partea Consiliului
Vizite: 509
Data: 2018-08-17
autor: Direcția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta