Harta site-ului
Ajutor
EVALUARE PRIN DESCRIPTORI – COMPONENTĂ DE BAZĂ ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
Douăzeci de cadre didactice din clasele primare au participat la data de 01 noiembrie 2017, la seminarul raional cu tema „Organizarea procesului de evaluare prin descriptori – componentă de bază în asigurarea calităţii în educaţie”.  În cadrul seminarului s-a discutat despre practica evaluării criteriale prin descriptori, avantajele şi dezavantajele ei. Astăzi
Vizite: 769
Data: 2017-11-02
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Şedinţa cu managerii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare
În ultima zi a lunii octombrie 2017, în incinta consiliului raional Dubăsari, s-a desfăşurat şedinţa ordinară cu participarea managerilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare aflate în subordinea Direcţiei învăţământ general. La şedinţă a fost prezent Domnul Policinschi Grigore, preşedintele raionului, care a venit în faţa managerilor cu un mesaj de
Vizite: 196
Data: 2017-11-02
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Aviz pozitiv pentru un nou proprietar de teren
În urma adresării, parvenite din partea dlui Coadă Marcel, proprietar de teren cu modul de folosinţă pentru construcţii, situat în s. Doroţcaia r-l Dubăsari, în data de 31 octombrie a fost convocată comisia raională de selectare a terenului pentru construcţia Complexului „Pensiunea Agro-turistică”. Comisia dată în următoarea componenţă : Grigore
Vizite: 208
Data: 2017-11-01
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Seminar în culori de toamnă
La data de 26 octombrie,  în incinta Şcoliii de Arte din comuna Cocieri, s-a desfăşurat seminarul instructiv- metodic raional cu subiectul „Promovarea schimbului de experienţă între profesorii şcolilor de artă din raion”, cu participarea colaboratorilor Direcţiei cultură şi turism şi profesorii  instituţiilor de învăţămînt artistic din raion.  Seminarul a avut
Vizite: 189
Data: 2017-11-01
autor: Direcţia cultură şi turism
Condoleanțe...
Colaboratorii Direcției învățământ general Dubăsari, aduc sincere condoleanțe domnilor Cana Ghenadie și Cana Igor, în legătură cu trecerea în neființă a mamei dumnealor, Cana Claudia, care mai mult de 30 de ani a activat în școala medie Molovata Nouă, în prezent gimnaziul, ”Anatol Codru”. Bunul dumnezeu s-o ocroteasă în împărăția cerului...
Vizite: 139
Data: 2017-10-30
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Aspecte de eficientizare a proiectării de lungă durată a disciplinei Educația plastică
La data de 27 octombrie 2017 în incinta Liceului Teoretic „Vlad Ioviță” Cocieri s-a desfăşurat un master class cu participarea profesorilor de educaţie plastică. Seminarul a demarat cu tema: „Aspecte de eficientizare a proiectării de lungă durată a disciplinei Educația plastică din perspectiva valorificării integrării conținuturilor și trecerii de la
Vizite: 208
Data: 2017-10-27
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Aplicații practice în situații excepționale în raionul Dubăsari
Astăzi, 27 octombrie, pe teritoriul raionului Dubăsari au fost desfășurate un șir de aplicații practice. Aceste exerciții demonstrative s-au petrecut în cadrul Planului protecției civile a raionului Dubăsari în situații excepționale.  Totodată, ziua de 27 octombrie a sartat cu convocarea ședinței Comisiei pentru situații excepționale a raionului Dubăsari. Ședința dată a
Vizite: 227
Data: 2017-10-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Scrisoare de mulțumire adresată Conducerii Raionului pentru aportul adus în dezvoltarea comunei Cocieri
                     Stimate Președinte al raionului Dubăsari, dle Grigore Policinschi, Colectivul pedagogic, elevii, părinții din Liceul Teoretic „Vlad Ioviță” suntem recunoscători pentru faptul că nu sunteți indiferent la problemele instituțiilor educaționale și din comunitate, sunteți  receptiv  la doleanțele locuitorilor, pedagogilor, părinților, tinerilor din
Vizite: 316
Data: 2017-10-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Desfășurarea Campaniei Naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” în Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Molovata
În perioada 15-21 octombrie în republică se desfăşură Campania Naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.  Astfel şi în cadrul liceului s-au desfăşurat activităţi diverse în scopul informării şi sensibilizării elevilor despre riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane. S-au realizat ore de dirigenţie cu tematica: ,,Modalităţi de prevenire a
Vizite: 199
Data: 2017-10-26
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Ajutor material acordat familiilor defavorizate
Astăzi, 24 octombrie 2017, Consiliul de administrare al fondului local de susținere socială a populației s-a convocat în ședință, care a fost prezidată de către dl Grigore POLICINSCHI, Președintele raionului Dubăsari care este și președintele Consiliului de administrație al Fondului local. În cadrul ședinței, au fost examinate 58 cereri pentru acordarea ajutorului
Vizite: 269
Data: 2017-10-24
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta