Harta site-ului
Ajutor
Adunarea generală a locuitorilor din s. Doroţcaia
La invitaţia primarului, dl Valeriu Berzan, preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, locuitorii satului Doroţcaia, la data de 27 ianuarie curent, s-au întrunit la adunarea generală. De asemenea, la adunare a luat parte şi dna Marina Soltan, şef al Inspectoratului Fiscal Dubăsari. În cadrul şedinţei date cetăţenii au avut ocazia de
Vizite: 797
Data: 2017-01-31
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Raport anual biblioteconomic 2016
  Biblioteca ca parte integrală a sistemului Național Informaţional şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice tip este astăzi parte indispensabilă a infrastructurii culturale, educaţionale şi de comunicare a unei societăţi. Ea are drept scop prioritar dezvoltarea, protejarea şi valorificarea colecţiilor cultural – literare, asigurând accesul
Vizite: 135
Data: 2017-01-30
autor: Direcţia cultură şi turism
Atelier de lucru în vederea implementării noului mecanism al desemnării procentuale ,,Legea 2%”
Mecanismul de desemnare procentuală numit şi mecanismul 2% este o modalitate indirectă prin care statul susţine financiar activitatea organizaţiilor necomerciale şi al cultelor. Pe data de 26 ianuarie curent reprezentanţii secţiilor, direcţiilor din cadrul Consiliului raional, Centrului de sănătate Dubăsari, directori ai instituţiilor de învăţământ, inspectoratului fiscal de stat şi ai
Vizite: 655
Data: 2017-01-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
ÎN AŞTEPTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE
  Suntem în plinul iernii, însă agricultorii fac planurile privitor la rentabilitatea producerii producţiei agricole în anul curent. O astfel de întrunire cu circa 80 la număr de agenţi economici din sectorul agrar a raioanelor Dubăsari şi Criuleni a avut loc pe data de 24.01.2017 în or.Criuleni.             Compania „BioProtect” SRL, care
Vizite: 181
Data: 2017-01-25
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
LA MULŢI ANI DOMNULE PREŞEDINTE GRIGORE POLICINSCHI!
Stimate Domnule Preşedinte, din numele colegilor şi consilierilor raionali din cadrul Consiliului raional, permiteţi-ne să Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi zilei Dumneavoastră de naştere pe data de 25 ianuarie, simbol al aprecierii noastre față de dedicația și atitutidea pe care o aveți pentru fiecare dintre noi! Acest
Vizite: 883
Data: 2017-01-25
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Recepţia lucrărilor la obiectul “Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea”
La data de 23.01.2017, în s. Oxentea a fost convocată Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor,  obiectul „Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea”. La întrunirea dată au participat Conducerea raionului Dubăsari în persoana Preşedintelui raionului dlui Grigore POLICINSCHI, preşedintele Comisiei de recepţie şi membrii- vicepreşedintele raionului dna Maria
Vizite: 562
Data: 2017-01-24
autor: Direcția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Campanie de prevenire a furturilor din locuințe, derulată de Inspectoratul de Poliție DUBĂSARI
Pe perioada lunii ianuarie 2017, Inspectoratul de Poliţie Dubăsari, desfășoară  activităţi informativ – preventive, în scopul prevenirii furturilor din locuinţe.  Activităţile vizează informarea cetăţenilor cu privire la anumite moduri de operare în cazul infracţiunii de furt din locuinţă şi transmiterea de recomandări legate de protecţia imobilului, atât în perioadele în care
Vizite: 275
Data: 2017-01-24
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
,,E timpul să fim lideri”
Începând cu data de 20 ianuarie curent, în incinta Centrului de Odihnă pentru Copii şi Tineret ,,Prietenia” din c. Coşniţa, s-a desfăşurat cea de-a XVI-a ediţie a  Şcolii Tânărului Conducător (ŞTC), cu genericul ,,E timpul să fim lideri”, întrunire a tinerilor din raionul Dubăsari, unde aceștea au avut ocazia de
Vizite: 599
Data: 2017-01-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Informație cu privire la achitarea impozitului pe venit aferente livrării producției agricole
Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-ul Dubăsari informează că, conform prevederilor art.90¹ alin. (35) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum și altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)
Vizite: 98
Data: 2017-01-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Ședință de supervizare colectivă cu asistenții sociali
În conformitate cu programul de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei Dubăsari, la data de 19 ianuarie 2017, a  avut loc ședința de supervizare colectivă a Serviciului asistență socială comunitară, cu participarea dnei Maria Jimbei, vicepreședintele raionului, pe probleme sociale. La ședință au fost prezenți toți asistenții sociali comunitari,
Vizite: 157
Data: 2017-01-23
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta