Harta site-ului
Ajutor
Creşterea iepurilor de casă este o îndeletnicire profitabilă
În activitatea sa Direcţia agricultură şi cadastru, pe lîngă faptul că monitorizează activitatea tuturor producătorilor agricoli din raion indiferent de forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică, mai acordă şi sprijin informaţional şi metodologic atît agricultorilor mari cît şi celor mici, inclusiv producătorilor agricoli individuali. Majoritatea producătorilor sînt axaţi pe cultivarea
Vizite: 208
Data: 2017-03-02
autor: Direcţia Agricultură şi Cadastru
Ședința Biroului Comun de Informații și Servicii în satul Oxentea
În conformitate cu programul de activitate al BCIS pe data de 28 februarie, Echipa Mobilă a BCIS s-a deplasat în localitatea Oxentea. În componența Echipei Mobile, la solicitarea APL, au fost prezenți reprezentanți ai Secției administrație și servicii publice, Agenția pentru ocuparea Forțelor de muncă, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Inspecția
Vizite: 376
Data: 2017-03-01
autor: Secția Administrație și Servicii Publice
Consiliul raional în şedinţă ordinară de lucru
La data de 24 februarie curent, în conformitate cu Dispoziţia preşedintelui raionului nr.21-n din 13 februarie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate 15 proiecte de decizii dintre care 12 chestiuni au fost primite în unanimitate, altele 3 proiecte au
Vizite: 228
Data: 2017-03-01
autor: Secția Administrație și Servicii Publice
Euroregiunea “Nistru” la 5 ani de activitate!
În data de 28 februarie curent a fost organizată adunarea generală a membrilor asociaţiei obşteşti Euroregiunea “Nistru”  cu ocazia marcării a 5 ani de activitate. Preşedintele raionului Dubăsari dnl Grigore POLICINSCHI, care a participat la eveniment, a transmis felicitări membrilor Asociaţiei, urându- le o activitate fructuoasă şi plină de proiecte
Vizite: 197
Data: 2017-03-01
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Rezervaţia cultural- naturală "Orheiul Vechi", destinaţie turistică
La data de 24.02. 2017 în incinta Institutului Naţional de Proiectări şi Cercetări„URBANPROIECT”, a avut loc şedinţa de lucru unde a fost prezentat conceptul Proiectului de Amenajare a Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi” din care fac parte şi sectoarele adiacente cu terenuri agricole şi de păşunat precum şi drumurile din proprietatea
Vizite: 76
Data: 2017-03-01
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Oportunitățile și instrumentele de dezvoltare a unei afaceri
Peste 30 de locuitori din raionul Dubăsari, au participat la o sesiune de informare despre oportunitățile și instrumentele de dezvoltare a unei afaceri, organizate în s.Ustia la data de 28.02.2017 de către IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”, Direcţia Economie Buget şi Finanţe, Consiliul raional Dubăsari, în parteneriat cu ODIMM. Seminarul
Vizite: 79
Data: 2017-03-01
autor: IARD
O vizită necesară!
Pe data de 22 februarie 2017, Gimnaziul Corjova a găzduit un grup de reprezentanţi de la Uniunea Europeană. Scopul acestei întâlniri s-a fundamentat pe drepturile copiilor din partea stângă a Nistrului,  la învăţătură în limba română. În cadrul acestei întrevederi, domnul Sucitu Constantin  a atestat că Gimnaziul Corjova funcţionează de 21
Vizite: 64
Data: 2017-03-01
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Aspecte privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 până la 25 martie a anului curent. Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale
Vizite: 94
Data: 2017-02-28
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Compensaţie pentru serviciile de transport, trimestrul I, anul 2017
Beneficiarii de compensaţie pentru serviciile de transport  sunt  anunţaţi privitor la noile modificări ale Regulamentului pentru stabilirea şi plata compensaţiei. Începînd cu 01 ianuarie 2017,  achitarea compensaţiilor  se va efectua trimestrial  la Oficiile  poştale,  în  baza  buletinului  de  identitate. Compensaţia anuală stabilită  persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, în mărime de 800
Vizite: 226
Data: 2017-02-28
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Ajutoare materiale acordate persoanelor cu dizabilități și familiilor participanților decedați în conflictul armat de pe Nistru
La data de 24 februarie curent, Consiliul de administrație al fondului local de susținere socială a populației s-a convocat în ședință. În cadrul ședinței, au fost examinate 35 dosare a invalizilor și familiilor participanților decedați, în timpul conflictului armat de pe Nistru. Astfel,  prin decizia nr. 2 din 24.02.2017, Consiliul de
Vizite: 459
Data: 2017-02-28
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta