Harta site-ului
Ajutor
SSE Dubăsari avertizează - pericol excepțional de incendiu
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI atenționează populația asupra respectării regulilor antiincendiare. Recomandările pompierilor vin în contextul avertizării de pericol excepțional de incendiu clasa V,  lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform instituției în perioada 12- 16 iulie, pe arii extinse se prevede pericol de incendiu a fîșiilor
Vizite: 621
Data: 2016-07-15
autor: Aparatul Președintelui raionului
Novateca şi Biblioteca: descoperim localitatea împreună
Graţie Programului Novateca biblioteca deschide pentru toţi utilizatorii poarta spre lumea Internetului, oferă o  varietate de servicii gratuite, moderne şi inovatoare. Programul Novateca  nu numai că ne-a dotat şi modernizat  biblioteca, dar ne-a mai oferit şansa de a implementa şi a extinde Servicii Noi de Bibliotecă necesare comunităţii. În cadrul acestor
Vizite: 1259
Data: 2016-07-14
autor: Aparatul Președintelui raionului
Monitorizarea mersului recoltării cerealelor
Privind lanurile de grîne, care se întind pe cîmpurile satelor noastre, nu putem să nu ne bucurăm de asemenea bogăţie. Necătînd la ploile cu grindină şi vînturi puternice, ploile care au fost din ultima perioadă au fost favorabile pentru creşterea tuturor culturilor agricole. În anul curent raionul Dubăsari dispune de o
Vizite: 1073
Data: 2016-07-13
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
Proiect de voluntariat în cadrul IP IARD
  "Munca scuteşte pe om de trei mari rele: plictiseală, viciul şi săracia"  (François-Marie Arouet de Voltaire)   La data de 13 aprilie curent,  echipa managerială IP IARD împreună  cu voluntarul de la Corpul Păcii şi voluntarii din cadrul proiectului “Wave Week Moldova”  au dat dovada de entuziasm şi spirit de echipă, desfăşurînd lucrări de
Vizite: 646
Data: 2016-07-13
autor: IARD
Etica în afaceri - necesitate pentru dezvoltarea antreprenoriatului
La data de 12.07.2016 în incinta IP IARD s-a desfăşurat seminarul cu tematica „Etica în afaceri”, formator A.Negruţă. În cadrul seminarului au fost abordate următoarele aspecte: natura şi esenţa eticii în afaceri, etica managerială, codurile de etică, eticheta omului de afaceri, arta comunicării în afaceri. Etica afacerilor studiază principiile şi regulile
Vizite: 1125
Data: 2016-07-12
autor: IARD
Cursuri gratuite pentru funcţionarii alolingvi
Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) desfăşoară un Program de instruire lingvistică a adulţilor alolingvi din Republica Moldova, finanţat de Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga. Prin intermediul acestuia ANTEM oferă funcţionarilor alolingvi posibilitatea să studieze gratuit limba română, beneficiarii fiind funcţionari din sistemul bugetar, primari şi
Vizite: 693
Data: 2016-07-12
autor: Aparatul Președintelui raionului
Sesiune de instruire pentru profesioniştii din domeniul social partea I „ Managementul emoțiilor și soluționarea conflictelor”, partea II ,,Educația vocațională și angajarea în cîmpul muncii a persoa
Pe data de 12 iulie 2016, în cadrul Dirtecției asistență socială și protecției familiei Dubăsari, Keystone human service Moldova, în parteneriat cu specialiștii din cadrul DASPF, au desfăşurat sesiunea de instruire pentru profesioniştii din domeniul social la tema: partea I„ Managementul emoțiilor și soluționarea conflictelor”, partea II  ,,Educația vocațională și angajarea în
Vizite: 590
Data: 2016-07-12
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Ministrul tineretului şi sportului, domnul Victor ZUBCU, în vizită de lucru în raionul Dubăsari
La data de 11 iulie curent, în raionul Dubăsari, cu o vizită de lucru s-a aflat Victor ZUBCU, Ministrul tineretului şi sportului. Şedinţa de lucru a debutat cu cuvîntul de salut a Preşedintelui raionului, domnul Grigore POLICINSCHI, care a salutat prezenţa domnului Zubcu cît şi participanţii, conducători ai serviciilor desconcentrate
Vizite: 1402
Data: 2016-07-12
autor: Secția administrație și servicii publice
AVIZ !
În conformitate cu Instrucţiunea „Cu privire la modul de ridicare, predare şi comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depăşeşte 10000 lei” (”Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 21-24 din 03.02.2006) Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Dubăsari anunţă concursul de selectare a mandatarilor, prin intermediul cărora vor fi comercializate
Vizite: 682
Data: 2016-07-11
autor: Aparatul Președintelui raionului
Cerințe generale cu privire la transportarea produselor alimentare
Transportarea produselor alimentare se realizeaza numai cu mijloace de transport autorizate sanitar - veterinare care îndeplinesc cerințele legislației în vigoare. Transportul produselor alimentare se va efectua în funcție de perisabilitatea acestora, care să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și protecția împotriva contaminării (cu praf, dăunători
Vizite: 1584
Data: 2016-07-08
autor: Aparatul Președintelui raionului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta