Harta site-ului
Ajutor
Examinarea problemelor din teritoriu şi planificarea activităţilor pentru luna august în cadrul şedinţei operative a serviciilor raionale
Conform Planului raional de activitate pentru anul 2016, lunar se organizează şedinţa de lucru cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate în teritoriu şi descentralizate ale Consiliului raional Dubăsari, în cadrul căreia se examinează măsurile şi activităţile executate în luna precedentă (iulie), sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna curentă (august).
Vizite: 630
Data: 2016-08-03
autor: Secția administrație și servicii publice
Campania de recoltare a cerealelor a luat sfîrşit
Recent, în raionul Dubăsari, a fost finisată campania de recoltarea a culturilor spicoase de I grupă. Rezultatele sunt îmbucurătoare, roada fiind mai ridicată ca anii precedenţi, necătînd la secetea din toamna anului 2015, cînd semănatul culturilor respective se petrecea foarte anevoios.    Astfel, anul 2016, conform calculelor prealabile, am obţinut următoarele
Vizite: 887
Data: 2016-08-03
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
“Reabilitarea digurilor de protecţie în potriva erodării din vecinătatea satelor Pîrîta şi Doroţcaia”
La data de 01.08. 2016, a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei de lucru privind monitorizarea lucrărilor de întărire a digului unde au participat, dl Valeriu Sandu vicepreşedintele raionului, dl Iurii Ciubuc, şef adjunct SSE Dubăsari, arhitect şef a raionului Ghioghe Morarenco, specialiştii din cadru Direcţii Construcţie, gospodărie comunală
Vizite: 602
Data: 2016-08-02
autor: Secția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Implementarea proiectului la obiectul „ Renovarea sistemului de incalzire la liceul teoretic s. Cocieri”.
Pe data de 2 august curent, Conducerea raionului Dubăsari în persoana Preşedintelui raionului dlui Grigore Policinschi, şef adjunct Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, dna Zinovia Sîreţanu, specialist principal Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului dl Iurii Isacov, responsabilul tehnic dl Burlia Dumitru, Directorul instituţiei publice   Liceului  teoretic
Vizite: 754
Data: 2016-08-02
autor: Secția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Cooperare RIAM - AICAR
Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) a semnat două Acorduri de colaborare cu Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR) şi Parcul Industrial Galaţi.   La eveniment au participat managerii celor 9 incubatoare de afaceri din Republica Moldova şi reprezentanţii a 11 incubatoare din România. De asemenea, au participat
Vizite: 992
Data: 2016-08-01
autor: IARD
La 29 iulie cetăţenii Republicii Moldova îşi serbează Constituţia
Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la data de 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994. Constituția Republicii Moldova constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În prembulul Constituţiei
Vizite: 763
Data: 2016-07-29
autor: Aparatul Președintelui raionului
Condoleanţe
Direcţia Generală Învăţămînt din cadrul Consiliul Raional Dubăsari, sunt alături de familia greu încercată de trecerea la cele veșnice a celui care a fost profesor Petrov Petru Nicolae. Va rămâne în amintirea noastră ca un extraordinar coleg, un om cald, de o incontestabilă probitate profesională și morală. Sincere condoleanţe familiei
Vizite: 717
Data: 2016-07-28
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Ajutor material acordat familiilor defavorizate
Consiliul de administrație al fondului local de susținere socială a populației s-a convocat în ședință la data de 27.07.2016, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreședintele raionului Dubăsari. Au fost examinate  53 cereri pentru acordarea ajutorului material, unde s-a decis acordarea suportului financiar pentru 51 beneficiari în
Vizite: 880
Data: 2016-07-28
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Vizita de lucru în localităţile raionului
Miercuri, 27 iulie 2016 a fost organizată o vizită de lucru în localităţile raionului şi anume: s.Cocieri, s.Molovata Nouă, s.Molovata, s.Holercani pe marginea proiectului „Dezvoltarea atractivităţii turistice în lunca rîului Nistru” înaintat la Agenţia de Dezvolatre Regională Centru. În cadrul vizitei au participat V.Sandul- Vicepreşedintele raionului împreună cu specialiştii din
Vizite: 738
Data: 2016-07-28
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Zii bade din fluieraş la "Nistrule cu apă lină"
Duminică, 24 iulie 2016 formația de fluierași ”Mocșienii” din s. Oxentea r. Dubăsari a avut marea onoare  să participe la Festivalul – concurs Republican ”Nistrule cu apă lină”, ediția a VIII-a. Care a fost desfășurat în s. Corjova r. Criuleni.                      La acest festival au participat formații din toată Moldova. Bravo
Vizite: 938
Data: 2016-07-27
autor: Aparatul Președintelui raionului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta