Harta site-ului
Ajutor
"Liga Naţională a Lucrătorilor din Cultură"
"Liga Naţională a Lucrătorilor din Cultură"

La 13 martie, ora 10.00 în incinta Teatrului "Luceafărul" din oraşul Chişinău s-a desfăşurat întrunirea cu privire la instituirea Asociaţiei obşteşti "Liga Naţională a Lucrătorilor din Cultură", care are ca scop realizarea şi apărarea drepturilor civile,sociale, culturale, a satisfacerii intereselor profesionale şi de amatori în domeniul creaţiei artistice, învăţămîntul artistic, meşteşugul popular, artei dramatice, dezvoltării activismului social şi promovarea personalităţii angajaţilor din cultură. La întrunire au participat cîte 6 angajaţi din domeniul culturii din toate raionale RM. Evenimentul a fost iniţiat de către Ministerul Culturii în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial şi i-a avut ca invitaţi pe Boris Focşa, Ministrul Culturii şi Chiril Lucinschi, Preşedintele Comisiei Parlamentare în cultură,învăţămînt, tineret, sport şi mass-media. La întîlnire a fost pus în discuţie statutul asociaţiei obşteşti, precum şi drepturile membrilor acesteea. Boris Focşa a subliniat necesitatea instituirii unui nou cadru legal cultural, pe motiv că actuala lege reglementativă nu soluţionează aboslut nimic, ca urmare cel mai mult are de suferit cultura de la sate. La moment, se pune accentul pe transformarea caselor de cultură în centre culturale, care ar putea  de sine stătător să se întreţină şi să-şi salarizeze angajaţii, însă din păcate nicio instituţie de cultură din ţară încă nu este pregătită pentru o astfel de schimbare. Ministrul Culturii a declarat că în cel mai apropiat timp noua Lege a Culturii va fi adoptată, iar aceasta va aduce după sine noi schimbări pe platforma culturală, "anul acesta achiziţia de carte va ajunge în toate bibliotecile din republică şi noi nu vom mai permite ca Administraţia publică locală de nivelul I, să gestioneze aceşti bani în altă direcţie", a adăugat Focşa. Totodată la întrunire, Ministerul Culturii a propus să fie instituită "Ziua Culturii Naţionale", care va fi marcată la 15 inauarie, însă cei prezenţi şi-au manifestat dezacordul faţă de această idee, afirmînd, că astfel, Ministerul Culturii va elimina din calendar, sărbătoarea profesională a angajatului din domeniul culturii, care se sărbătoreşte în luna mai, fapt care ar denatura valoarea profesiei respective. Angajaţii din domeniul culturii au venit cu propunerea către Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial pentru a fi organizate tîrguri naţionale de artizanat şi pictură, ca meşterii populari să-şi poată vinde lucrările. Mulţi dintre cei prezenţi şi-au arătat indignarea de faptul că tot mai mulţi interpreţi profesionişti refuză să vină gratuit cu concerte în localităţile RM, la care Ministrul a propus organizarea unei noi întruniri cu directorii Caselor de Cultură din raioane şi directorii asociaţiilor concertistice, pentru a fi elucidată problema respectivă. De asemenea a fost menţionat că noua lege a culturii prevede înfiinţarea unei agenţii care va elibera licenţe numai interpreţilor care merită, astfel se mizează de a reduce numărul vedetelor apărute peste noapte. Tot mai mulţi directori de instituţii au venit cu propunerea de a fi modificată legislaţia, care ar permite ca toate casele de cultură din raioane să fie dirijate direct de către secţiile/direcţiile de cultură, astfel aceştia ar putea angaja şi elibera pe cei care nu-şi respectă obligaţiunile, pe motiv că adminsitraţia publică locală de nivelul I nu doreşte să colaboreze pe acest plan cu secţiile/direcţiile cultură. Ideiile nu s-au sfîrşit aici, unii au venit cu propunerea ca să fie instituit un centru specializat pe lîngă Ministerul Culturii care ar acredita casele de cultură cu o activitate prodigioasă şi numai pentru aceste instituţii să fie alocaţi bani din bugetul de stat, iar pe celelate să le finanţeze administraţia publică locală de nivelul I, cărora le convine ca casele de cultură să nu activeze ani în şir. La eveniment au participat: Valentina Semionov, şef Direcţie Cultură; Olga Cibotenco, spec.princip, în activitatea artistică de amatori şi creaţie populară; Raisa Roşca, şef bibliotecă publică, s. Cocieri; Raisa Andreev, directorul casei de cultură, s. Molovata Nouă; Valentina Verlan, şef bibliotecă publică, s. Molovata Nouă; Olga Creţ, şef bibliotecă publică, s. Pîrîta. În calitate de membru al Ligii Naţionale poate deveni orice persoană, care a atins vîrsta de 18 ani şi care va depune o cerere de intrare în rîndul asociaţiei. Ministerul Culturii mizaeză pe faptul că tot mai mulţi angajaţi din domeniul culturii din republică se vor înscrie în rîndurile Ligii, pentru că doar împreună suntem o putere.


Declaraţia Ligii naţionale a Lucrătorilor din Cultură prevede:

1. Depolitizarea Culturii;
2.Reformarea sistemului de învăţămînt artistic;
3.Transformarea secţiilor în direcţii de cultură;
4.Implicarea mass-mediei în promovarea activităţilor culturale;
5.Participarea activă a statului în calitate de beneficiar a produsului cultural;
6.Echitatea socială a lucrătorului de cultură cu alte categorii de angajaţi.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

"Liga Naţională a Lucrătorilor din Cultură" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta